[Lyrics] Numbskull - Rubylux

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I thought that i had control,
but they're already loose, calling me home....

sometimes i'm guilty of taking this ride,
i don't mean to cross to the otherside,
i know that you're restless, biding your time,
waiting to infiltrate all that is...
my own life is not straight and narrow,

and i can't live this life that you borrow,
it's breaking me up.

i thought that i had control,
but they're already loose, calling me home.
who is this running my head,
the voices are free,
i don't know if it's them or me.

see i know know my limits, but this is your game,

and i've got this feeling our rules aren't the same,
like voodoo or witch craft, i'm not myself,
maybe this torment is my cry for

help! i can't make my own decisions,
drugs, temptations and alcoholism.
it's breaking me up.

i thought that i had control,
but they're already loose, calling me home.

who is this running my head,
the voices are free,
i don't know if it's them or me.

i thought that i had control,
but they're already loose, calling me home.
who is this running my head,
the voices are free,
i don't know if it's them...


i thought that i had control,
but they're already loose, calling me home.
who is this running my head,
the voices are free,
i don't know if it's them or me.
Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình,
Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà ....


Đôi khi lén đi một chuyến
Tôi không cố ý băng qua phía bên kia
Và tôi biết rằng bạn đang bồn chồn, đợi chờ thời gian của bạn, chờ để thoát khỏi tất cả
Cuộc sống của riêng tôi không phải là chân thật và hẹp hòi,
Và tôi không thể sống cuộc sống mà bạn mượn,
Nó phá vỡ con người tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình,
Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà ....

Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi
Mọi âm thanh đều tự do
Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi

Thấy đấy, tôi biết giới hạn của chính mình , nhưng đây là trò chơi của bạn,
Và tôi đã có cảm giác rằng quy tắc của chúng ta là không giống nhau,
Như tà thuật hoặc phù thủy với những kĩ xảo, tôi không còn là chính mình nữa,
Có thể sự đau đớn đó làm tôi bật khóc

Hãy giúp tôi! tôi không thể đưa ra quyết định của riêng mình,

Ma túy, sự quyến rũ và nghiện rượu.
Nó phá vỡ con người tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình,
nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà ....
Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi
Mọi âm thanh đều tự chủ
Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi

Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình,

Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà ....
Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi
Mọi âm thanh đều tự chủ
Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi

Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình,
Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà ....
Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi
Mọi âm thanh đều tụ chủ

Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi

 
×
Top Bottom