[Lyrics] Next To Me - Ilse DeLange

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Forgive me, I seem a little careless
I’m trying, but I’m still so new to this
I’m learning, that I need to let it,
let it, let it be
but I’m scared, somehow I will mess it up
that my faith in love will never be enough
but your voice picks me up and rescues,
rescues, rescues me


and everytime I try to see
I am losing sight of what is really there

I just want to feel like a ship on the ocean,
flying like a bird, floating in the air,
we don’t need to chase any destination, baby
we can end up anywhere

you can be the anchor that keeps me grounded,

you can be my song and a summer breeze,
we don’t need to chase any destination, baby
don’t care where we’re going
as long as you are next to me

you’re strong, it’s everything I’m leaning on
your hands, they keep pulling me along
if you show me I promise I am listening,
listen, listening


feels crazy, but I think we’re breaking ground
feels love is something we have simply found
lets put it somewhere we can keep it,
keep keep it, keep it safe

’cause when I’m holding on too tight
I am missing out on what is really there

I just want to feel like a ship on the ocean,

flying like a bird, floating in the air,
we don’t need to chase any destination, baby
we can end up anywhere

you can be the anchor that keeps me grounded,
you can be my song and a summer breeze,
we don’t need to chase any destination, baby
don’t care where we’re going
as long as you are next to me

as long as you are next to me

as long as you are next to me

I just want to feel like a ship on the ocean,
flying like a bird, floating in the air,
we don’t need to chase any destination, baby
we can end up anywhere

you can be the anchor that keeps me grounded,

you can be my song and a summer breeze,
we don’t need to chase any destination, baby
don’t care where we’re going
as long as you are next to me

as long as you are next to me
Tha lỗi cho em khi trông em thật vô tâm
Em đang cố nhưng vẫn còn quá mới lạ

Em đang học cách cần phải để nó
để nó, để mặc nó trôi qua
Nhưng em vẫn sợ, vẫn không hiểu sao lại rối cả lên
Rằng niềm tin của em vào tình yêu sẽ không bao giờ là đủ
Nhưng giọng nói của anh đã đỡ em dậy và giải thoát
giải thoát, giải thoát cho em

Và mỗi khi em cố để nhìn
Em đều mất phương hướng với những thứ thực sự ở đó


Em chỉ muốn thấy mình như một con thuyền trên đại dương
Bay như một cánh chim lướt trên không trung
Anh, chúng ta không cần phải chạy đến bến đỗ nào cả
Chúng ta có thể dừng lại ở bất cứ đâu

Anh là mỏ neo giúp em đứng vững
Anh là bài hát, là cơn gió mùa hè của em
Anh, chúng ta không cần phải chạy đến bến đỗ nào cả
Và chẳng cần quan tâm ta sẽ về đâu

Chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi

Sự mạnh mẽ của anh, nó là mọi thứ em dựa vào
Đôi bàn tay anh, chúng kéo em đi bên cạnh
Nếu anh nói với em, em hứa em sẽ lắng nghe
lắng nghe, lắng nghe

Cảm giác thật điên dồ nhưng em hiểu ta đang trải nghiệm
Cảm thấy tình yêu là điều gì đó mà đơn giản ta đã tìm ra

Hãy mang nó đến một nơi nào đó để ta có thể giữ lấy nó
giữ nó, giữ nó an toàn

Bởi lúc này đây em cố hết sức giữ thật chặt
Em đang lỡ mất cơ hội vào những gì thực sự ở nơi này

Em chỉ muốn thấy mình như một con thuyền trên đại dương
Bay như một cánh chim lướt trên không trung
Anh, chúng ta không cần phải chạy đến bến đỗ nào cả
Chúng ta có thể dừng lại ở bất cứ đâu


Anh là mỏ neo giúp em đứng vững
Anh là bài hát, là cơn gió mùa hè của em
Anh, chúng ta không cần phải chạy đến bến đỗ nào cả
Và chẳng cần quan tâm ta sẽ về đâu
Chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi

Chỉ cần có anh ở bên cạnh em
 
×
Quay lại
Top