[Lyrics] We're Alright - Ilse DeLange

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️If it's a misconception
Then why do I feel alone, with no direction anywhere, anyways
It's such a crooked circle and I'm running around again
Looking for exit-signs and borderlines to take me
Somewhere different, someplace new
Where I can feel alive

I want to start to feel the world again

I want to find a place I've never been
Not gonna wait until they tell me when, we're alright
And if you want to, you can meet me there
We'll be together though we don't know where
And for the first time I am so aware
We're alright

If nothing ever changes, then why is it that I see
So many different faces always looking back at me

Have they always been there, maybe all that's new is me
Facing the opportunities that set me free
Take me somewhere different, someplace new, where I can feel alive

I want to start to feel the world again
I want to find a place I've never been
Not gonna wait until they tell me when, we're alright
And if you wan to, you can meet me there
We'll be together though we don't know where

And for the first time I am so aware
We're alright

I won't look back
I won't go back
there's no turning back this time

I want to start to feel the world again
I want to find a place I've never been
Not gonna wait until they tell me when, we're alright

And if you wan to you can meet me there
We'll be together though we don't know where
And for the first time I am so aware
We're alright
Nếu đó là một sai lầm
Vậy vì sao em vẫn thấy cô đơn và mất phương hướng dù ở đâu, dù thế nào chứ
Nó là một cái vòng luẩn quẩn và em cứ chạy lòng vòng mãi

Tìm kiếm dấu hiệu của sự sống và một ranh giới để giữ lấy
Một nơi nào đó khác, một nào đó mới
Nơi em có thể thấy mình vẫn sống

Em muốn bắt đầu cảm nhận lại thế giới
Muốn tìm đến một nơi mình chưa từng đặt chân
Không cần phải đợi cho đến khi chúng mách bảo em đâu
Chúng ta rồi sẽ ổn
Và nếu anh muốn, anh có thể gặp em ở nơi đó

Ta sẽ lại ở cùng nhau dù ta chẳng biết đó là nơi nào
Và từ giây phút đầu em đã hiểu
Chúng ta sẽ không sao

Nếu chẳng có gì thay đổi vậy vì sao em vẫn nhìn thấy
Quá nhiều khuôn mặt kì lạ đang nhìn mình phía sau
Chúng luôn ở đó và có thể em mới là tất cả những gì mới lạ
Đối mặt với những thử thách sẽ giải phóng em
Sẽ đưa em đến một nơi khác, một nơi mới

Nơi em nhận ra mình vẫn còn sống

Em muốn bắt đầu cảm nhận lại thế giới
Muốn tìm đến một nơi mình chưa từng đặt chân
Không cần phải đợi cho đến khi chúng mách bảo em đâu
Chúng ta rồi sẽ ổn
Và nếu anh muốn, anh có thể gặp em ở nơi đó
Ta sẽ lại ở cùng nhau dù ta chẳng biết đó là nơi nào
Và từ giây phút đầu em đã hiểu

Chúng ta sẽ không sao

Em sẽ không nhìn lại
Em sẽ không quay lại
Chẳng thể quay ngược được thời gian

Em muốn bắt đầu cảm nhận lại thế giới
Muốn tìm đến một nơi mình chưa từng đặt chân
Không cần phải đợi cho đến khi chúng mách bảo em đâu
Chúng ta rồi sẽ ổn

Và nếu anh muốn, anh có thể gặp em ở nơi đó
Ta sẽ lại ở cùng nhau dù ta chẳng biết đó là nơi nào
Và từ giây phút đầu em đã hiểu
Chúng ta sẽ không sao

 
×
Quay lại
Top