[Lyrics] Ambitions - Joe Mcelderry

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Now, I can’t behave
I feel it in my feet on the streets
But don’t you know?
There’s something I can feel when I breathe

I told you once
You’re breaking into separate parts
But don’t you know?

It’s something that I can’t live without

And if somebody’s going to make it
Then this somebody ought to be you
And I keep telling my reflection
Ambitions are already starting to fade

I can’t tolerate
The feelings that I feel when I feel
But don’t you know?

Some feelings never seem to let go

Like a silverblade
I cut my way out of control
But don’t you know?
Some blades will cut you right to the bone

And if somebody’s going to make it
Then this somebody ought to be you

And if somebody’s going to fake it
Then this somebody, somebody is you
If it’s me that was going to take it
Then I know that it wouldn’t be straight
And I keep telling my reflection
Ambitions are already starting to fade

I Can’t tolerate…
I Can’t tolerate…

(Can’t tolerate)

And if somebody’s going to make it
Then this somebody ought to be you
And if somebody’s going to fake it
Then this somebody, somebody is you
If it’s me that was going to take it
Then I know that it wouldn’t be straight
And I keep telling my reflection

Ambitions are already starting to fade

And I keep telling my reflection
Ambitions are already starting to fade
Giờ tôi chẳng thể cư xử đúng mực
Tôi cảm nhận thấy điều đó trong từng bước trên đường
Nhưng bạn có biết?
Khi hít thở tôi lại cảm thấy điều khác lạ


Tôi đã từng nói với bạn rồi
Nhưng bạn đã đi theo hướng khác
Nhưng bạn có biết?
Đó lại là điều tôi chẳng thể sống thiếu

Và nếu có người làm được điều đó
Thì người đó chắc hẳn phải là tôi
Và tôi sẽ tiếp tục nói suy nghĩ của mình
Những khao khát dần phai mờ


Tôi chẳng thể chịu nổi
Cảm xúc mỗi lần dâng trào
Nhưng bạn có biết?
Có những cảm xúc chẳng bao giờ xa ta

Như trong truyện Lưỡi gươm bạc
Tôi cố giải thoát mình
Nhưng bạn có biết
Có những lưỡi gươm sẽ cắt đâm sâu tận xương tủy bạn


Và nếu có người làm được điều đó
Thì người đó chắc hẳn phải là tôi
Và nếu có người cứ cố giả tạo
Thì chắc hẳn đó là bạn rồi
Và nếu tôi phải đón nhận điều đó
Dẫu vẫn biết nó chẳng bao giờ tới ngay
Và tôi sẽ tiếp tục nói suy nghĩ của mình
Những khao khát dần phai mờ


Tôi chẳng thể chịu nổi
Tôi chẳng thể chịu nổi
(Chẳng thể chịu nổi)

Và nếu có người làm được điều đó
Thì người đó chắc hẳn phải là tôi
Và nếu có người cứ cố giả tạo
Thì chắc hẳn đó là bạn rồi
Và nếu tôi phải đón nhận điều đó

Dẫu vẫn biết nó chẳng bao giờ tới ngay
Và tôi sẽ tiếp tục nói suy nghĩ của mình
Những khao khát dần phai mờ

Và tôi sẽ tiếp tục nói suy nghĩ của mình
Những khao khát dần phai mờ

 
×
Quay lại
Top