[Lyrics] No Woman No Cry - Bob Marley

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
No, woman, no cry;
No, woman, no cry;
No, woman, no cry;
No, woman, no cry.

Said - said - said: I remember when we used to sit
In the government yard in trenchtown,
Oba - obaserving the ypocrites
As they would mingle with the good people we meet.
Good friends we have, oh, good friends weve lost
Along the way.
In this great future, you cant forget your past;
So dry your tears, I seh.

No, woman, no cry;
No, woman, no cry.
ere, little darlin, dont shed no tears:
No, woman, no cry.

Said - said - said: I remember when-a we used to sit
In the government yard in trenchtown.
And then georgie would make the fire lights,
As it was logwood burnin through the nights.
Then we would cook cornmeal porridge,
Of which Ill share with you;
My feet is my only carriage,
So Ive got to push on through.
But while Im gone, I mean:
Everythings gonna be all right!
Everythings gonna be all right!
Everythings gonna be all right!
Everythings gonna be all right!
I said, everythings gonna be all right-a!
Everythings gonna be all right!
Everythings gonna be all right, now!
Everythings gonna be all right!

So, woman, no cry;
No - no, woman - woman, no cry.
Woman, little sister, dont shed no tears;
No, woman, no cry.

I remember when we used to sit
In the government yard in trenchtown.
And then georgie would make the fire lights,
As it was logwood burnin through the nights.
Không, phụ nữ, xin đừng khóc
Không, phụ nữ, xin đừng khóc
Không, phụ nữ, xin đừng khóc
Không, phụ nữ, xin đừng khóc

Tôi nhớ thời mà chúng ta hay ngồi trong công viên chính quyền ở Trenchtown (đây là danh từ riêng, đề nghị bản tiếng Anh viết hoa lên)
Quan sát những kẻ đạo đức giả
Vì chúng có thể trộn lẫn với những người tốt mà chúng ta gặp
Những người bạn tốt mà chúng ta có, ôi, những người bạn tốt mà chúng ta đã mất
Suốt hành trình
Trong cái tương lai vĩ đại của cuộc đời này, bạn không thể quên quá khứ được
Vì vậy, hãy lau khô nước mắt, hãy nghe tôi nói đi.

Đừng, phụ nữ ơi, đừng khóc
Đừng, phụ nữ ơi, đừng khóc
Người em bé nhỏ, đừng khóc nữa
Đừng, phụ nữ ơi, đừng khóc

Tôi nhớ thời mà chúng ta hay ngồi trong công viên chính quyền ở Trenchtown
Và lúc đó Georgie (tên riêng, đề nghị bản tiếng Anh viết hoa lên) muốn đốt lửa
Và đó là gỗ huyết mộc, cháy suốt những đêm dài
Và chúng ta đã nấu món cháo yến mạch ngũ cốc
Tôi chia sẻ với bạn chén cháo đó
Tôi không có gì cả (tôi chỉ có đôi chân là vật chuyên chở)
Vì vậy mà tôi phải cố sống qua ngày
Nhưng khi tôi đi, tôi muốn nói:
Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi! (x 8)

Vì vậy đừng, phụ nữ ơi, đừng khóc
Đừng, phụ nữ ơi, đừng khóc
Người em bé nhỏ, đừng khóc nữa
Đừng, phụ nữ ơi, đừng khóc
Tôi nhớ thời mà chúng ta hay ngồi trong công viên chính quyền ở Trenchtown
Và lúc đó Georgie (tên riêng, đề nghị bản tiếng Anh viết hoa lên) muốn đốt lửa
Và đó là gỗ huyết mộc, cháy suốt những đêm dài

 
Không, phụ nữ, xin đừng khóc Không, phụ nữ, xin đừng khóc Không, phụ nữ, xin đừng khóc Không, phụ nữ, xin đừng khóc.
Quá hay người phụ nữ chịu thiệt thòi nhiều. Vì thế cần có đàn ông chia sẻ và hiều cho người phụ nữ.
 
×
Quay lại
Top