[Lyrics] No Man No Cry - Kelly Rowland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
No man, no cry.. yeah...

I'm so sick about it
So wrong, but I
Don't know what to do without it
My love, my time, my all
Invested in you so much
I thought I'd never doubt it
Now it hurts so bad,
I wanna scream and shout it
Tell me what happened to the man
That promised the world, and said...

You said that you would be there
Now it seems like you just don't care
And I'm not gonna take it anymore

All of the years that I gave
All of these tears that I waste
I think it's time that I get on with my life
Although I might be alone,
I'm better on my own.
Without you here I'm doing more than just fine
No man, no cry...

It feels good starting over
Me, myself and I, through and through
I thought I told ya
My independence day,
I've found me a brand new life
And though my heart is aching
I get a little stronger with each baby step I'm taking
Looking back on what I've left
I know what I'm doing is right

You said that you would be there
Now it seems like you just don't care
And I'm not gonna take it anymore

All of the years that I gave
All of these tears that I waste
I think it's time that I get on with my life
Although I might be alone,
I'm better on my own.
Without you here I'm doing more than just fine
No man, no cry...

Looky here, see, my eyes are dry
No tears when I said goodbye
Know better than to ask me why
(Don't even try)
Cause I'm gone, so gone
Pack your bags, boy, it's time to carry on
I'm taking back all that's mine

All of the years that I gave
All of these tears that I waste
I think it's time that I get on with my life
Although I might be alone,
I'm better on my own.
Without you here I'm doing more than just fine
No man, no cry...

All of the years that I gave
All of these tears that I waste
I think it's time that I get on with my life
Although I might be alone,
I'm better on my own.
Without you here I'm doing more than just fine
No man, no cry...
Không có đàn ông, không khóc... ừ...

Em chán ngấy việc đó rồi
Thật sai lầm, nhưng em
Chẳng biết phải làm gì nếu thiếu điều đó
Tình yêu, thời gian và tất cả những gì của em
Đã đổ vào mối quan hệ với anh rất nhiều
Em cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phân vân
Nhưng giờ thì nó tổn thương vô cùng
Em muốn thét và la toáng lên
Nói em nghe chuyện gì xảy ra cho người đàn ông
Từng hứa hẹn với cả thế giới và nói rằng...

Anh nói rằng anh sẽ luôn hiện diện
Giờ thì có vẻ như anh chẳng thèm quan tâm
Và em sẽ không chịu đựng thêm chút nào nữa

Tất cả những năm tháng em trao anh
Tất cả những giọt nứơc mắt em đã phí phạm
Em nghĩ đã tới lúc em phải sống cuộc đời của mình
Dù em có thể lẻ loi
Tốt hơn là em tự đứng vững
Chẳng có anh bên cạnh, em làm còn tốt hơn
Chẳng có đàn ông, không khóc đâu...

Cảm thấy bắt đầu lại thật tốt
Chỉ có em và em, qua ngày đoạn tháng
Em nghĩ em đã nói với anh rồi
Ngày độc lập của em
Em tìm cho mình một cuộc đời mới
Và dù trái tim em đang thương tổn
Em mạnh mẽ hơn với mỗi bước em đi
Nhìn lại những gì em đã bỏ sau lưng
Em biết những điều em đang làm là đúng đắn

Anh nói rằng anh sẽ luôn hiện diện
Giờ thì có vẻ như anh chẳng thèm quan tâm
Và em sẽ không chịu đựng thêm chút nào nữa

Tất cả những năm tháng em trao anh
Tất cả những giọt nứơc mắt em đã phí phạm
Em nghĩ đã tới lúc em phải sống cuộc đời của mình
Dù em có thể lẻ loi
Tốt hơn là em tự đứng vững
Chẳng có anh bên cạnh, em làm còn tốt hơn
Chẳng có đàn ông, không khóc đâu...

Nhìn nè, thấy không, mắt em khô cạn
Chẳng còn nước mắt khi em nói lời chia tay
Biết tốt hơn là hỏi em tại sao
(Đừng có cố gắng thử)
Vì em đã ra đi, thật sự hết còn tình cảm
Hãy thu xếp hành lý, anh ơi, tới lúc tự sống rồi
Em sẽ lấy lại tất cả những gì của em

Tất cả những năm tháng em trao anh
Tất cả những giọt nứơc mắt em đã phí phạm
Em nghĩ đã tới lúc em phải sống cuộc đời của mình
Dù em có thể lẻ loi
Tốt hơn là em tự đứng vững
Chẳng có anh bên cạnh, em làm còn tốt hơn
Chẳng có đàn ông, không khóc đâu...
[x2]

 
×
Top Bottom