[Lyrics] American Woman - The Guess Who

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
AMERICAN WOMAN

American Woman, stay away from me
American Woman, mama let me be
Don't come a hangin' around my door
I don't wanna see your face no more
I got more important things to do
Than spend my time growin' old with you

Now Woman, I said stay away
American Woman, listen what I say-ay-ay-ay-ay-ay

American Woman, get away from me
American Woman, mama let me be
Don't come a knockin' around my door
Don't wanna see your shadow no more
Coloured lights can hypnotize
Sparkle someone else's eyes

Now Woman, I said get away
American Woman, listen what I say-ay-ay-ay

American Woman, said get away
American Woman, listen what I say
Don't come a hangin' around my door
Don't wanna see your face no more
I don't need your war machines
I don't need your ghetto scenes

Coloured lights can hypnotize
Sparkle someone else's eyes
Now Woman, get away from me
American Woman, mama let me be

Go, gotta get away, gotta get away now go, go, go
I'm gonna leave you woman
Gonna leave you woman
Bye-bye Bye-bye Bye-bye Bye-bye

You're no good for me
I'm no good for you
Gonna look you right in the eye
Tell you what I'm gonna do
You know I'm gonna leave
You know I'm gonna go
You know I'm gonna leave
You know I'm gonna go-o, woman
I'm gonna leave you woman

Goodbye American Woman
Goodbye American chick
Phụ nữ Mỹ

Phụ nữ Mỹ, tránh xa tôi ra
Phụ nữ Mỹ, xin mẹ hãy để mặc kệ con
Đừng suốt ngày quanh quẩn bên cửa phòng con
Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa

Con đã có quá nhiều việc quan trọng phải làm rồi
Hơn là ngồi đây mà chết già cùng mẹ
Và bây giờ, hỡi phụ nữ Mỹ, tôi đã nói tránh xa tôi ra
Phụ nữ Mỹ, hãy lắng nghe lời tôi nói ……..

Phụ nữ Mỹ, tránh xa tôi ra
Phụ nữ Mỹ, xin mẹ hãy để mặc kệ con
Đừng suốt ngày quanh quẩn gõ cửa phòng con
Con không muốn nhìn thấy bóng mẹ nữa

Những ánh đèn nhiều màu có thể thôi miên
Làm lấp lánh đôi mắt ai đó
Nhưng giờ hỡi phụ nữ, tránh xa tôi ra
Phụ nữ Mỹ, hãy lắng nghe lời tôi nói ……..

Phụ nữ Mỹ, tránh xa tôi ra
Phụ nữ Mỹ, xin mẹ hãy để mặc kệ con
Đừng suốt ngày quanh quẩn bên cửa phòng con
Con không muốn nhìn thấy mặt mẹ nữa

Con không cần những cỗ máy chiến tranh của mẹ
Con không cần những cảnh ngược đãi của mẹ
Những ánh đèn nhiều màu có thể thôi miên
Làm lấp lánh đôi mắt ai đó
Nhưng giờ hỡi phụ nữ, tránh xa tôi ra
Phụ nữ Mỹ, mẹ hãy để mặc kệ con ……..

Đi đi, phải tránh xa ra, giờ hãy tránh xa ra, đi đi
Tôi sẽ rời bỏ phụ nữ

Sẽ rời bỏ phụ nữ, tạm biệt mãi mãi
Phụ nữ chẳng tốt đẹp với tôi
Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho phụ nữ
Sẽ nhìn phụ nữ bằng nửa con mắt
Họ biết tôi sẽ rời bỏ
Tạm biệt phụ nữ Mỹ
Tạm biệt cô gái Mỹ. 
×
Quay lại
Top