[Lyrics] Stronger Woman - Jewel

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Stronger woman

I guess you could say I'm one of those girls
That's always been with one of those guys
You know the type
Like right now, he sleeps while I write
But it's better than crying
I'm worn out from trying
From loving a man who always makes it clear
I'm not welcome here
Just till he's horny and hungry
or needs something cleaned
And you know what I mean

But not tonight
'Cause come the morning light, oh
I'm gonna love myself more than anyone else
Believe in me, even if someone can't see
The stronger woman in me

I'm going to be my own best friend
Stick with me till the end
Won't lose myself again, never, no,
'Cause there's a stronger woman,
A stronger woman in me

Light bulbs buzz,
I get up
And head to my drawer
I wish there was more
I could say
Another fairytale fades to gray
I've lived on hope
Just like a child
Walking that mile
Faking that smile
All the while
Wishing my heart had wings

Well tonight, I'm going to be
The kind of woman I'd want my daughter to be, oh

I'm gonna love myself more than anyone else
Believe in me, even if someone can't see
There's a stronger woman in me
I'm gonna be my own best friend
Stick with me till the end
I won't lose myself again, never, no
'Cause there's a stronger woman,
A stronger woman

This is me, packing up my bags
And this is me, headed for the door
And this is me, the best you ever had
I'm going to love myself
More than anyone else
Believe in me even if someone cannot see
There's a stronger woman in me
I'm going to be my own best friend
Stay with me till the end
Won't lose myself again, never, no
'Cause there's a stronger woman
A stronger woman
There's a stronger woman,
A stronger woman in me,

Yeah...
Tôi đoán bạn chỉ nghĩ tôi là một trong những đứa con gái kia luôn luôn cặp kè bên những chàng trai kia
Như bây giờ bạn biết tôi là người thế nào
Anh ấy ngủ và tôi đang viết
Nhưng điều đó sẽ nhẹ nhàng hơn là khóc
Tôi đã quá mệt mỏi khi cố gắng để không yêu người đàn ông mà rõ ràng cho tôi biết ở nơi đây tôi là người thừa
Chỉ cần tôi khi anh ấy cần để thỏa mãn cho cơn hứng tình, cần người để chăm sóc ăn uống và dọn dẹp nhà cửa.
Và bạn hiểu điều tôi muốn nói

Nhưng không phải là đêm nay
Bởi vì ánh sáng bình minh ngày mới chiếu sáng, oh
Tôi sẽ biết trân trọng bản thân mình hơn bất kỳ ai
Hãy tin tôi thậm chí khi không một ai nhận ra
Tôi đã là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn rất nhiều
Và sẽ chỉ tôi là người bạn tốt nhất của mình
Sẽ là người đi theo tôi đi đến cuối cùng
Tôi sẽ không đánh mất bản thân mình thêm một lần nào nữa, không bao giờ, không
Bởi vì tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ
Người phụ nữ mạnh mẽ

Khi ánh đèn bật sáng
Tôi choàng dậy
Và đi đến ngăn tủ
Ao ước có một điều gì khác mà tôi có thể nói
Qua rồi giấc mơ chuyện cổ tích
Tôi là người sống tin vào hy vọng
Như đứa trẻ con
Đi qua từng dặm đường
Reo lên từng tiếng cười đùa
Khao khát trái tim có đôi cánh
Và đêm này tôi sẽ là người phụ nữ mà tôi muốn con gái mình sẽ như thế, oh
Tôi sẽ biết trân trọng bản thân mình hơn bất kỳ ai
Hãy tin tôi thậm chí khi không một ai nhận ra
Tôi đã là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn rất nhiều
Và sẽ chỉ tôi là người bạn tốt nhất của mình
Sẽ là người đi theo tôi đi đến cuối cùng
Và đây là tôi đang thu xếp hành lý
Và đây là tôi đi về hướng cánh cửa
Và đây là tôi là con người tuyệt vời nhất là bạn đã từng biết
Tôi sẽ biết trân trọng bản thân mình
Hơn bất kỳ ai nào khác
Hãy tin tôi thậm chí khi không một ai nhận ra
Tôi đã là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn rất nhiều
Và sẽ chỉ tôi là người bạn tốt nhất của mình
Sẽ là người đi theo tôi đi đến cuối cùng
Tôi sẽ không đánh mất bản thân mình thêm một lần nào nữa, không bao giờ, không
Bởi vì tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ
Người phụ nữ mạnh mẽ


 

×
Quay lại
Top