[Lyrics] To Love A Woman (ft. Lionel Richie) - Enrique Iglesias

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I don't know what it is but she drives me crazy
I don't know what she does but she drives me wild
If only she could let me be the man I wanna be
Well she can leave me helpless as a child

I don't know how it is but she has the power
She can make me laugh when I wanna cry (oh yeah)
She tells me that I'm in control but I know it's just a lie

And I don't mind oh
Will she love you tomorrow like she loves you today
She can keep your heart guessing but she's yours if she stays
And that's what it feels like
To love a woman
To love a woman

When you're looking in her eyes you can see forever (forever)
You're captured by the beauty of her soul (oh yeah)
You know you're never gonna find a woman like this again

So don't let go oh (don't let go)
Will she love you tomorrow like she loves you today
She can keep your heart guessing but she's yours if she stays
And that's what it feels like
To love a woman
To love a woman

Oh she can make your day
Oh she can take it away (take it all way)
And oh whether it's wrong or right
You know it in the end you'd do it all again
To love a woman
Just to love a woman (uh huh)

Oh you know (yes I know, yes I know)
She loves you tomorrow like she loves you today (well she love you)

She can keep your heart guessing but she's yours if she stays (she's yours if she stays)
And that's what it feels like (I'm gonna say it)
And that's what it feels like (what it feels like oh)
And that's what it feels like
To love a woman
To love a woman (mm hmm)
Yes to love a woman.
Tôi không biết đó là gì nhưng cô ấy khiến tôi phát điên
Tôi không biết cô ấy làm gì nhưng cô ấy khiến tôi điên dại
Giá mà cô ấy có thể cho tôi làm người đàn ông tôi muốn
Thế đấy, cô ấy có thể bỏ mặc tôi bất lực như một đứa trẻ.

Tôi không biết làm thế nào nhưng cô ấy có sức mạnh
Cô ấy có thể làm cho tôi cười khi tôi rất muốn khóc (oh yeah)
Cô ấy nói với tôi rằng tôi đang trong sự kiểm soát nhưng tôi biết đó chỉ là một lời nói dối.

Và tôi không bận tâm, oh
Liệu ngày mai cô ấy sẽ yêu anh giống như cô ấy yêu anh ngày hôm nay ?
Cô có thể giữ con tim anh phỏng đoán nhưng cô ấy là của anh nếu cô ấy ở lại
Và đó là những cảm giác thích thú
Để yêu một người phụ nữ
Để yêu một người phụ nữ.

Khi anh nhìn vào đôi mắt của cô ấy, anh có thể xem mãi thôi (mãi mãi)
Anh bị chiếm giữ bởi vẻ đẹp của tâm hồn cô ấy(oh yeah)
Anh biết mình sẽ không bao giờ tìm thấy một người phụ nữ thế này một lần nữa.

Vì vậy, đừng bỏ đi, oh (đừng bỏ đi)
Liệu ngày mai cô ấy sẽ yêu anh giống như cô ấy yêu anh ngày hôm nay ?
Cô có thể giữ con tim anh phỏng đoán nhưng cô ấy là của anh nếu cô ấy ở lại
Và đó là những cảm giác thích thú
Để yêu một người phụ nữ
Để yêu một người phụ nữ.

Oh, cô có thể làm nên đời anh
Oh cô ấy có thể mang nó đi (mang đi tất cả)
Và oh, dù đó là đúng hay sai
Anh biết, cuối cùng anh sẽ lại làm tất cả
Để yêu một người phụ nữ
Chỉ để yêu một người phụ nữ (uh huh).

Cô có thể giữ con tim anh phỏng đoán nhưng cô ấy là của anh nếu cô ấy ở lại (cô ấy là của anh nếu cô ấy ở lại)
Và đó là những cảm giác thích thú (tôi sẽ nói thế)
Và đó là những cảm giác thích thú (những cảm giác thích thú)
Và đó là những cảm giác thích thú
Để yêu một người phụ nữ
Để yêu một người phụ nữ (mm hmm)
Vâng để yêu một người phụ nữ.

 
×
Quay lại
Top