[Lyrics] New Perspective - Panic! At the Disco

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I feel the salty waves come in
I feel them crash against my skin
And I smile as I respire because I know they'll never win
There's a haze above my TV
That changes everything I see
And maybe if I continue watching
I'll lose the traits that worry me

Can we fast-forward to go down on me?
Stop there and let me correct it
I wanna live a life from a new perspective
You come along because I love your face
And I'll admire your expensive taste
And who cares divine intervention
I wanna be praised from a new perspective
But leaving now would be a good idea
So catch me up on getting out of here

Taking everything for granted but we still respect the time
We move along with some new passion knowing everything is fine
And I would wait and watch the hours fall in a hundred separate lines
But I regain repose and wonder how I ended up inside

Can we fast-forward to go down on me?
Stop there and let me correct it
I wanna live a life from a new perspective
You come along because I love your face
And I'll admire your expensive taste
And who cares divine intervention
I wanna be praised from a new perspective
But leaving now would be a good idea
So catch me up on getting out of here
(Getting out of here)

More to the point, I need to show
How much I can come and go
Other plans fell through
And put a heavy load on you
I know there's no more that need be said
When I'm inching through your bed
Take a look around instead and watch me go

Stop there and let me correct it
I wanna live a life from a new perspective
You come along because I love your face
And I'll admire your expensive taste
And who cares divine intervention
I wanna be praised from a new perspective
But leaving now would be a good idea
So catch me up on getting out of here

It's not fair, just let me perfect it
Don't wanna live a life that was comprehensive
'Cause seeing clear would be a bad idea
Now catch me up on getting out of here
So catch me up I'm getting out of here
Tôi cảm nhận được vị muối mặn bay đến
Như chúng đang ập đến chống lại làn da tôi
Và tôi mỉm cười như để lấy hơi vì tôi biết rằng
Chúng sẽ không bao giờ chiến thắng
Có một đám sương mờ phía trên chiếc ti vi của tôi
Chúng làm thay đổi mọi thứ mà tôi nhìn thấy
Và có lẽ nếu tôi tiếp tục xem
Tôi sẽ đánh mất những điều quấy rầy mình

Chúng ta nhanh chóng đi tới việc tha thứ cho anh nhé?
Dừng lại ở đây và hãy để anh sửa nó
Anh muốn sống một cuộc đời đến từ một triển vọng mới
Em đi theo vì anh yêu gương mặt em
Anh sẽ ngắm nhìn một cách vui thích cái sở thích đắt đỏ của em
Người luôn quan tâm đến những sự can thiệp của những điều thần thánh
Anh muốn được khen ngợi từ một triển vọng mới
Nhưng ra đi lúc này là một lựa chọn đúng đắn
Thế nên hãy theo kịp anh khi anh rời khỏi đây

Hãy chấp nhận mọi thứ như điều tất nhiên nhưng chúng ta vẫn tôn trọng thời gian
Chúng ta sẽ vững bước tiến lên với những niềm đam mê mới
Hiểu rõ rằng mọi thứ sẽ tốt thôi
Anh sẽ đợi và ngắm nhìn thời gian tan ra thành trăm hàng đơn lẻ
Nhưng anh giành lại sự nghỉ ngơi và tự hỏi lòng mình đã quyết định ra sao

Chúng ta nhanh chóng đi tới việc tha thứ cho anh nhé?
Dừng lại ở đây và hãy để anh sửa nó
Anh muốn sống một cuộc đời đến từ một triển vọng mới
Em đi theo vì anh yêu gương mặt em
Anh sẽ ngắm nhìn một cách vui thích cái sở thích đắt đỏ của em
Người luôn quan tâm đến những sự can thiệp của những điều thần thánh
Anh muốn được khen ngợi từ một triển vọng mới
Nhưng ra đi lúc này là một lựa chọn đúng đắn
Thế nên hãy theo kịp anh khi anh rời khỏi đây

Quan trọng hơn, anh cần phải chỉ ra
Anh có thể đến và đi nhiều thế nào
Những kế hoạch khác đều thất bại
Đặt gánh nặng lên vai em
Anh biết rằng không còn gì cần phải nói ra nữa
Khi anh nhích lên từng chút trên chiếc gi.ường
Hãy nhìn xung quanh thay vì dõi theo anh ra đi

Dừng lại ở đây và hãy để anh sửa nó
Anh muốn sống một cuộc đời đến từ một triển vọng mới
Em đi theo vì anh yêu gương mặt em
Anh sẽ ngắm nhìn một cách vui thích cái sở thích đắt đỏ của em
Người luôn quan tâm đến những sự can thiệp của những điều thần thánh
Anh muốn được khen ngợi từ một triển vọng mới
Nhưng ra đi lúc này là một lựa chọn đúng đắn
Thế nên hãy theo kịp anh khi anh rời khỏi đây

Thật không công bằng, hãy để anh hoàn thiện điều đó
Anh không muốn sống cuộc đời dễ hiểu
Ví nhận biết rõ mọi thứ có thể là một ý kiến không hay
Giờ, hãy bắt kịp anh khi anh rời khỏi đây
H
 
×
Top