[Lyrics] Negative Fashion - Daniel Powter

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hmm.
Beautiful, horrible, magical, terrible.
Reason to laugh and smile.
Reason to cry yourself to sleep at night.
Start a fight. Make up, break up, wrong or right.
Heaven for all this work can
equally be hell on earth.
(And no one really knows anything about it)
But everybody needs it.
We can't life without it.
And that's the way it goes.)
Darkest day, brightest night.
Just some other things you might hear if you ask what love feels like.

And it feels like joy, and it feels like pain.
And it feels like sunshine, feels like rain.
An excuse for dying, reason to live.
And if you don't know, that's what love is.
Love is.

Gentle kiss, sweet caress.
Kiss the base of your neck.
Argue until my head hurts, I can't remember what you said.
Out, screaming loud, don't know what were screaming bout.
So confused and yes its true, but if it wasn't there what would we do?

(And no one really knows anything about it)
But everybody needs it.
We can't life without it.
(And that's the way it goes.)
Darkest day, brightest night.
Just some other things you might hear if you ask what love feels like.

And it feels like joy, and it feels like pain.
And it feels like sunshine, feels like rain.
An excuse for dying, reason to live.
And if you don't know, that's what love is.
Love is.

That's love.
Anything that can bring you up or bring you down.
That's love.
Leave the sun up in your sky of the darkest clouds.
That's love. And we need it.
That's love. And we need it.
That's love.
Oh ask anybody how it feels

And it feels like joy, and it feels like pain.
And it feels like sunshine, feels like rain.
An excuse for dying, reason to live.
And if you don't know, that's what love is.
Love is.

And it feels like joy (joy), and it feels like pain (pain).
And it feels like sunshine, feels like rain.
An excuse for dying (oh), reason to live (oh).
And if you don't know, that's what love is.
Love is.
Hmm.
xinh tươi, đáng ghét, diệu kỳ, thậm tệ
Lý do để vui cười
Lý do khóc thầm trong giấc ngủ về đêm
bắt đầu sự mâu thuẫn. Bù đắp, vỡ tan, đúng hay sai.
Niềm hạnh phúc cho tất cả việc này có thể như nhau trên thế gian hay địa ngục.
(Và không ai biết thật sự về điều đó)
Nhưng ai cũng cần đến
Chúng ta không thể sống thiếu điều đó
Và đó là cách thức điều đó hoá thành
Ngày ảm đạm, đêm tươi sáng.
Chỉ như những điều khác em có thể nghe thấy nếu em hỏi tình yêu sẽ như thế nào.

Và điều đó như niềm vui, và điều đó như nỗi đau.
Và điều đó như ánh dương, như cơn mưa.
Một lý do cho tàn lụi, lý do cho sự sống.
Và nếu em không biết, tình yêu là thế đó.
Tình yêu là thế.

Nụ hôn dịu dàng, sự âu yếm ngọt ngào.
Hôn lên chân cổ em.
Tranh cãi tới khi đầu óc tổn thương, tôi không thể nhớ những gì em nói.
Rõ ràng lên, hét thật to, không biết đang la hét vì cái gì
Thật mơ hồ và vâng điều đó là như thế, nhưng nếu điều đó không đã không có
Rồi chúng ta phải làm gì?

(Và không ai biết thật sự về điều đó)
Nhưng ai cũng cần đến
Chúng ta không thể sống thiếu điều đó
Và đó là cách thức điều đó hoá thành
Ngày ảm đạm, đêm tươi sáng.
Chỉ như những điều khác bạn có thể nghe thấy nếu em hỏi tình yêu sẽ như thế nào.

Đó là tình yêu
Bất cứ thứ gì có thể nâng em lên cao hoặc đẩy em xuống thấp.
Đó là tình yêu.
Để lại ánh dương trên khung trời của em trong những áng mây tối xẩm.
Đó là tình yêu. Và chúng ta cần đến.
Đó là tình yêu. Và chúng ta cần đến.
Đó là tình yêu.
Ô hãy hỏi những người khác rằng nó như thế nào

Và điều đó như niềm vui, và điều đó như nỗi đau.
Và điều đó như ánh dương, như cơn mưa.
Một lý do cho tàn lụi, lý do cho sự sống.
Và nếu em không biết, tình yêu là thế đó.
Tình yêu là thế.

Và điều đó như niềm vui (niềm vui), và điều đó như nỗi đau (nỗi đau).
Và điều đó như ánh dương, như cơn mưa.
Một lý do cho tàn lụi (Oh), lý do cho sự sống (Oh).
Và nếu em không biết, tình yêu là thế
 
×
Quay lại
Top