[Lyrics] Never Will I Break - 3 Doors Down

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lay me down
Wash this blood off my hands for me while I cry out
Don't let me die before I go to sleep
And I can't keep going
But I cannot start again

This road I walk is paved with broken promises I've made
At least a million times I've fallen
But never will I break

These walls I make
They could hold me in and hold me back today
Oh but tomorrow's new and I'll walk right out and walk right over you
If you hear me screaming
Please don't let me fall again

This road I walk is paved with broken promises I've made
At least a million times I've fallen
But never will I break

My time is on its way
I'll fall but I won't break

This road I walk is paved with broken promises I've made
At least a million times I've fallen
But never will I break

This road I walk is paved with broken promises I've made
At least a million times I've fallen
But never will I break

Hãy đặt tôi xuống
Rửa đi máu trên hai bàn tay tôi trong khi tôi đang thét lên
Đừng để tôi chết trước khi tôi đi vào giấc ngủ
Và tôi không thể tiếp tục bước đi
Nhưng tôi cũng không thể bắt đầu lại lần nữa

Con đường tôi đã đi lát bằng những lời thất hữa
Ít nhất cũng đã một triệu lần tôi đã vấp ngã
Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Những bức tường tôi đã xây
Chúng giữ lấy tôi và giúp tôi đứng vững trở lại hôm nay
Ôi nhưng một ngày mới, tôi sẽ bước ra và đi ngang qua bạn
Nếu bạn có nghe thấy tiếng tôi gào thét
Thì xin đừng để tôi ngã quỵ lần nữa

Con đường tôi đã đi lát bằng những lời thất hữa
Ít nhất cũng đã một triệu lần tôi đã vấp ngã
Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Thời gian của tôi cứ thế mà trôi
Tôi sẽ vấp ngã nhưng sẽ không từ bỏ

Con đường tôi đã đi với những lời thất hữa
Ít nhất cũng đã một triệu lần tôi đã vấp ngã
Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc

Con đường tôi đã đi lát bằng những lời thất hữa
Ít nhất cũng đã một triệu lần tôi đã vấp ngã
 
×
Top Bottom