[Lyrics] My Love Will Get You Home - Christine Glass

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








MY LOVE WILL GET YOU HOME

If you wonder off too far, my love will get you home.
If you follow the wrong star, my love will get you home.
If you ever find yourself, lost and all alone,
get back on your feet and think of me, my love will get you home.
Boy, my love will get you home.

If the bright lights blinds your eyes, my love will get you home.
If your troubles break your stride, my love will get you home.
If you ever find yourself, lost and all alone,
get back on your feet and think of me, my love will get you home.
Boy, my love will get you home.

If you ever feel ashame, my love will get you home.
If its only you to blame, my love will get you home.
If you ever find yourself, lost and all alone,
get back on your feet and think of me, my love will get you home.
Boy, my love will get you home.

If you ever find yourseft, lost and all alone,
get back on your feet and think of me, my love will get you home.
Boy, my love will get you home.
Boy,my love will get you home.
Nếu anh đi đến 1 nơi xa, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Nếu anh đi theo 1 vì sao lạc lối, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà.
Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn
Hãy dừng chân lại và nghĩ về em, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà

Nếu ánh sáng chói chang làm lóa mắt anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Nếu những khó khăn làm ngăn trở bước chân anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn

Hãy dừng chân lại và nghĩ về em, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà

Nếu có bao giờ anh cảm thấy xấu hổ, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Nếu có bao giờ anh thấy mình đã sai lầm, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà

Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn
Hãy dừng chân lại và nghĩ về em, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Nếu có bao giờ anh thấy mình lạc lối và cô đơn
Hãy dừng chân lại và nghĩ về em, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà
Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà.
Anh, tình yêu của em sẽ mang anh trở về nhà

 

×
Quay lại
Top