[Lyrics] Take My Hand - Simple Plan

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hey Hey
Hey Hey
Sometimes I feel like everybody's got a problem
Sometimes I feel like nobody wants to solve them
I know that people say we're never going to make it
But I know we're going to get through this
(Close your eyes and please don't let me go)
Don't, Don't, Don't, Don't let me go now
(Close your eyes don't let me let you go)
Don't, Don't, Don't

[chorus]
Take my hand tonight
Let's not think about tomorrow
Take my hand tonight
We could find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die
Take my hand tonight
One last time

The city sleeps and we're lost in the moment
Another kiss says we're lying on the pavement
If they could see us they would tell us that we're crazy
But I know they just don't understand
(Close your eyes and please don't let me go)
Don't, Don't, Don't, Don't let me go now
(Close your eyes don't let me let you go)
Don't, Don't, Don't

[chorus]

Hey Hey
Hey Hey
The raindrops
The tears keep falling
I see your face and it keeps me going
If I get lost your light's going to guide me
And I know that you can take me home
You can take me home

[chorus]

Take my hand tonight
Let's not think about tomorrow
Take my hand tonight
We could find some place to go
Cause our hearts are locked forever
And our love will never die (Love will never die)
Take my hand tonight
One last time
Đôi khi tôi thấy như mọi người đều có vấn đề
Đôi khi tôi thấy như không một ai muốn giải quyết chúng
Tôi biết là mọi người nói chúng ta sẽ không bao giờ làm được
Nhưng tôi biết chúng ta sẽ vuợt qua chuyện này
(Hãy nhắm mắt lại và xin đừng để anh đi)
Xin đừng để anh đi
(Hãy nhắm mắt lại và xin đừng để anh đi)
Xin đừng để anh đi

Hãy nắm tay tôi tối nay
Xin đừng nghĩ đến ngày mai
Hãy nắm tay tôi tối nay
Chúng ta có thể tới một nơi nào đó
Bởi trái tim ta bị khoá mãi mãi
Và tình yêu này sẽ không bao giờ chết
Hãy nắm tay tôi tối nay
Một lần cuối cùng

Thành phố đang ngủ và ta đang bị lạc
Một nụ hôn khác cho thấy ta đang nằm trên vỉa hè
Nếu họ thấy chúng ta họ sẽ nói chúng ta điên rồi
Nhưng tôi biết họ không hiểu được
(Hãy nhắm mắt lại và xin đừng để anh đi)
Xin đừng để anh đi
(Hãy nhắm mắt lại và xin đừng để anh đi)
Xin đừng để anh đi

Mưa rơi
Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi
Tôi nhìn thấy khuôn mặt em và nó làm tôi tiếp tục bước đi
Nếu tôi bị lạc ánh sáng của em sẽ dẫn đường cho tôi
Và tôi biết là em có thể đưa tôi về nhà
Em có thể đưa tôi về nhà

Hãy nắm tay tôi tối nay
Xin đừng nghĩ đến ngày mai
Hãy nắm tay tôi tối nay
Chúng ta có thể tới một nơi nào đó
Bởi trái tim ta bị khoá mãi mãi
Và tình yêu này sẽ không bao giờ chết
Hãy nắm tay tôi tối nay
Một lần cuối cùng

 
Quay lại
Top