[Lyrics] My Love Is Here (f.t Roch Voisine) - Jim Brickman

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
MY LOVE IS HERE

Words, nothing but words
If only to show
How much my love for you unfolds
Through trouble and fears
This love feels so real
And I need you to know

Even though we're far apart
You're right beside me in my heart

Don't you know my love is here?
Don't you know my love is real?
You should know by now
This much is true
My love is here for you.

Time, nothing but time
To make up your mind
I'll give you all that you need
I want you to know
I'll never let go
'Til you come back to me.

Even though you're far away
I'm right beside you day by day

Don't you know my love is here?
Don't you know my love is real?
You should know by now
This much is true
My love is here for you.

Even though we're far apart
You're right beside me in my heart
Don't you know my love is here?
Don't you know my love is real for you?
You should know by now
This much is true
My love is here . . . for you
=============================
<strong>SO SÁNH HAI LYRICs !!</strong>
=============================
MY LOVE IS HEARE FOR YOU

Words nothing but words
For me to show
How much my love for you
Unfolds through trouble and fears
This love so real
I need you to know

Even though we're far apart
You're right beside me in my heart

[Chorus]
Don' t you know my love is here?
Don' t you know my love is real?
You should know by now
This much is true!
My love is here for you

Time nothing but time
To make up your mind
I' ll give you all that you need
I want you to know
I' ll never let go
Until you come back to me

And even though you' re far away
I am right beside you day by day

[Chorus]
Don' t you know my love is here?
Don' t you know my love is real?
You should know by now
This much is true
My love is here for you

And even though we' re far apart
You' re right beside me in my heart
Don' t you know my love is here?
Don' t you know my love is real for you?
You should know by now
This much is true
My love is here for you
Lời nói, chẳng có gì ngoài lời nói
Mới bày tỏ được
Tình yêu mà anh dành cho em nhiều đến nhường nào
Qua bao khó khăn và sợ hãi
Tình yêu này mới thực sự cảm nhận được
Và anh cần em hiểu

Dẫu đôi ta có chia xa
Em vẫn luôn kề bên anh, trong con tim anh

Em có biết không tình yêu của anh là đây?
Em có biết không tình yêu của anh là chân thật?
Lẽ ra bây giờ em nên hiểu
Tình yêu này chân thật lắm
Tình yêu anh dành cho em chính là đây

Thời gian, chẳng có gì ngoài thời gian
mới giúp em quyết định được
Anh sẽ dành cho em tất cả những gì em cần có
Anh muốn em biết rằng
anh sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc
cho đến khi em trở về bên anh

Dẫu cho đôi ta có chia xa
ngày lại ngày anh vẫn luôn kề bên em

Em có biết không tình yêu của anh là đây?
Em có biết không tình yêu của anh là chân thật?
Lẽ ra em nên hiểu ngay bây giờ
Tình yêu này chân thật lắm
Tình yêu anh dành cho em chính là đây

Dẫu đôi ta có chia xa
Em vẫn luôn kề bên anh,trong con tim anh
Em có biết không tình yêu của anh là đây?
Em có biết không tình yêu của anh là chân thật?
Lẽ ra bây giờ em nên hiểu
Tình yêu này chân thật lắm
Tình yêu này mãi.... dành cho em


 
×
Quay lại
Top