Cause you were my first love . ai pro dich ho voi :)

cuonghangga

Thành viên
Tham gia
31/1/2013
Bài viết
2
Http://www.youtube.com/watch?v=B_JJ1p_D3Nk
lyrics:
sorry if they are wrong, did it by ear.


I'm sorry for always being there
I'm sorry that I didn't even care
I'm sorry for that you got a man
I'm sorry and I hope you understand
I'm sorry for ruining your life
I'm sorry for treating you so right
I'm sorry for buying you these things
I'm sorry for the manners? That I bring


You're the reason why I feel this way
Tear drops running still down my face
And I just wanted you to know that
You were my first love,


Even though we weren't together girl
You make the best of me in this world
The only thing I know is that
You were my first love,
Love, love, love, love, love
You were my first love
Love, love, love, love, love
You were my first love


They say your first love hurts the most
Even though we were never close
Girl you still caught my eye
I fell in love and I don't know why
Broke my heart and you didn't even care
Its not your fault, but I guess that's fair
We made it seem like I was the one
And now I realize now I'm done


You're the reason why I feel this way
Tear drops running still down my face
And I just wanted you to know that
You were my first love,


Even though we weren't together girl
You make the best of me in this world
The only thing I know is that
You were my first love,
Love, love, love, love, love
You were my first love
Love, love, love, love, love
You were my first love
You were my first love,
Love, love, love, love, love
You were my first love
Love, love, love, love, love
You were my first love


I see we both went our separate ways,
I mean you got your man
I got my girl
I just want you to know that, no matter what,
You'll always be in my heart
iLOOOOVEYOOOU,
God Bless
 
Có gì khó đâu, google dịch :smug:

xin lỗi nếu họ sai, đã làm nó bằng tai.


Tôi xin lỗi vì luôn luôn ở đó
Tôi xin lỗi mà tôi thậm chí không quan tâm
Tôi xin lỗi cho rằng bạn có một người đàn ông
Tôi xin lỗi và tôi hy vọng bạn hiểu
Tôi xin lỗi vì đã hủy hoại cuộc sống của bạn
Tôi xin lỗi vì điều trị như vậy ngay
Tôi xin lỗi vì mua cho bạn những điều này
Tôi xin lỗi vì cách cư xử? Mà tôi mang


Bạn là lý do tại sao tôi cảm thấy theo cách này
Giọt nước mắt chạy xuống mặt tôi
Và tôi chỉ muốn các bạn biết rằng
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi,


Mặc dù chúng tôi đã không cùng cô gái
Bạn thực hiện tốt nhất của tôi trong thế giới này
Điều duy nhất tôi biết là
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi,
Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi
Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi


Họ nói rằng tình yêu đầu tiên của bạn đau đớn nhất
Mặc dù chúng tôi đã không bao giờ đóng
Cô gái mà bạn vẫn bắt gặp ánh mắt của tôi
Tôi đã yêu và tôi không biết tại sao
Phá vỡ trái tim của tôi và bạn thậm chí không quan tâm
Không phải lỗi của mình, nhưng tôi đoán đó là công bằng
Chúng tôi đã làm cho nó có vẻ như tôi là một trong những
Và bây giờ tôi nhận ra bây giờ tôi đang thực hiện


Bạn là lý do tại sao tôi cảm thấy theo cách này
Giọt nước mắt chạy xuống mặt tôi
Và tôi chỉ muốn các bạn biết rằng
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi,


Mặc dù chúng tôi đã không cùng cô gái
Bạn thực hiện tốt nhất của tôi trong thế giới này
Điều duy nhất tôi biết là
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi,
Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi
Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi,
Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi
Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu
Anh là tình yêu đầu tiên của tôi


Tôi thấy cả hai chúng tôi đã đi cách riêng biệt của chúng tôi,
Tôi có nghĩa là bạn có người đàn ông của bạn
Tôi có cô gái của tôi
Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng, không có vấn đề gì,
Bạn sẽ luôn luôn trong trái tim tôi
 
×
Quay lại
Top