[Lyrics] Money (That's What I Want) (Empire Records Soundtrack) - Flying Lizards

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
The best things in life are free
But you can give them to the birds and bees
I want money

(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)

You love gives me such a thrill
But your love won't pay my bills
I want money

(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)

Money don't get everything it's true
But what it don't get I can't use
I want money

(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)
That's what I want
(That's what I want)

I want money
I want lots of money
In fact I want so much money
Give me your money
Just give me money
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là được tự do
Nhưng bạn có thể tặng chúng cho những chú chim và ong đấy
Tôi muốn có tiền

( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)

Tình yêu bạn trao cho tôi chỉ như một cơn rùng mình
Nhưng tình yêu của bạn sẽ chẳng trả tiền cho cái hóa đơn của tôi
Tôi muốn có tiền

( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)

Không phải có tiền là có tất cả, sự thật là như vậy
Nhưng sẽ chẳng có gì nếu tôi không dùng nó
Tôi muốn có tiền

( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)
( Đó là những gì tôi muốn)

Tôi muốn có tiền
Tôi muốn thật nhiều tiền
Sự thật là tôi muốn có thật nhiều tiền
Đưa tiền của bạn cho tôi
Đưa tiền cho tôi

 
×
Top Bottom