[Lyrics] Weird - McFly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Weird
I like the way you never sleep
And the promises you never keep
I like the way you say hello
And make it sound like time to go

I like the scar above your lip
The way you let your feelings slip
But they're never what you feel
Oh so fake but so completly real

Dont you think its weird
Weirder then weird
That's what you are
That's what you want to be
What I like about you
Is what you like about me
Dont you think its weird

You like the rules that don't apply
And let the good things
Pass you by
Standing here without a plan
That's why your such a happy man

Dont you think its weird
Weirder then weird
That's what you are
That's what you want to be
What I like about you
Is what you like about me
Dont you think its 1,2

I wanna make some changes
I want my money back
I wanna start up again
I wanna talk to strangers
I wanna be with you
But I just dont know
Where or When

That's what you are
That's what you want to be
What I like about you
Is what you like about me
Dont you think its weird
Weirder then weird
That's what you are
That's what you want to be
What I like about you
Is what you like about me
Dont you think its weird
Weird
Kỳ quặc
I like the way you never sleep------------Em thích cái cách anh chẳng ngủ bao giờ
And the promises you never keep---------Và cả những lời hứa hẹn mà anh chẳng bao giờ giữ
I like the way you say hello--------------Em thích cái cách anh nói Xin chào
And make it sound like time to go--------Cứ như là anh sắp phải đi vậy

I like the scar above your lip------------Em thích cái vết sẹo ở trên môi anh
The way you let your feelings slip-------Cái cách mà anh bỏ qua cảm xúc của mình
But they're never what you feel--------Nhưng những cái đó chẳng bao giờ đúng là những gì anh cảm nhận
Oh so fake but so completly real-------Ôi thật giả dối mà cũng thật chân thực làm sao

Dont you think its weird---------------Anh không thấy kỳ quặc sao?
Weirder then weird--------------------Kỳ quặc còn hơn cả kỳ quặc
That's what you are------------------Anh chính là như thế đó
That's what you want to be-----------Chính anh muốn trở nên như vậy
What I like about you-----------------Điều mà em thích ở anh
Is what you like about me-------------cũng chhính là điều mà anh thích ở em
Dont you think its weird---------------Anh chẳng thấy thế là kỳ quặc sao?

You like the rules that don't apply-----Anh thích những quy định chẳng áp dụng được
And let the good things
Pass you by-------------------------và thích để những điều tốt đẹp trượt khỏi tầm tay
Standing here without a plan---------Sống cuộc sống chẳng chút hoạch định
That's why your such a happy man-----Có lẽ vì vậy mà anh thật hạnh phúc

I wanna make some changes------------Em muốn thay đổi
I want my money back------------------Em muốn được đền đáp xứng đáng
I wanna start up again-----------------Em muốn được bắt đầu lại từ đầu
I wanna talk to strangers---------------Em muốn chuyện trò với những người lạ
I wanna be with you-------------------Và em muốn được ở bên anh
But I just dont know--------------------chỉ là em không biết
Where or When-----------khi nào và ở đâu

 
×
Top Bottom