[Lyrics] Million Miles Away From Home - Akira

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home

Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone

Million miles away from home

I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home

Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone

Million miles away from home

Million miles away... (8x)

I was sent to outer space
To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles from home

I was sent to outer space

To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home

Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home

I was sent to outer space

To find another happy place
Now I'm left here all alone
Million miles away from home

Floating through the galaxy
All the stars in front of me
Now I'm left here all alone
Million miles away from home
Ta được đưa ra ngoài khoảng không bao la

Để đi tìm một vùng trời hạnh phúc khác
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm

Thả trôi xuyên dải thiên hà
Mọi vì sao đều trước mắt ta
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm

Ta được đưa ra ngoài khoảng không bao la

Để đi tìm một vùng trời hạnh phúc khác
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm

Thả trôi xuyên dải thiên hà
Mọi vì sao đều trước mắt ta
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm

Xa muôn trùng mây...(8x)


Ta được đưa ra ngoài khoảng không bao la
Để đi tìm một vùng trời hạnh phúc khác
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm

Ta được đưa ra ngoài khoảng không bao la
Để đi tìm một vùng trời hạnh phúc khác
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm


Thả trôi xuyên dải thiên hà
Mọi vì sao đều trước mắt ta
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm

Ta được đưa ra ngoài khoảng không bao la
Để đi tìm một vùng trời hạnh phúc khác
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm


Thả trôi xuyên dải thiên hà
Mọi vì sao đều trước mắt ta
Giờ ta bị bỏ lại một mình nơi đây
Vạn dặm xa mái ấm

 

×
Quay lại
Top