[Lyrics] Love Grows ( Shallow Hal OST) - Edison Lighthouse

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Love Grows (Where My Rosemary Goes)

She ain't got no money
Her clothes are kinda funny
Her hair is kinda wild and free
Oh, but Love grows where my Rosemary goes
And nobody knows like me

She talks kinda lazy
And people say she she's crazy
And her life's a mystery
Oh, but Love grows where my Rosemary goes
And nobody knows like me

There's something about her hand holding mine
It's a feeling that's fine
And I just gotta say
She's really got a magical spell
And it's working so well
That I can't get away

I'm a lucky fella
And I've just got to tell her
That I love her endlessly
Because Love grows where my Rosemary goes
And nobody knows like me

There's something about her hand holding mine
It's a feeling that's fine
And I just gotta say
She's really got a magical spell
And it's working so well
That I can't get away

I'm a lucky fella
And I've just got to tell her
That I love her endlessly
Because Love grows where my Rosemary goes
And nobody knows like me

Fadeout:
It keeps growing every place she's been
And nobody knows like me

If you've met her, you'll never forget her
And nobody knows like me

La la la- believe it when you've seen it
Nobody knows like me
Tình yêu lớn lần (ở nơi Rosemary đi qua)

Cô ấy không phải không có tiền
Trang phục cô ta nom mắc cười
Tóc cô ấy tự nhiên và thoải mái
Oh, Nhưng tình yêu lớn dần lên ở nơi mà Rosemary bước qua
Và không ai biết được như tôi

Cô ấy nói năng cách chậm rãi
Và mọi người nói cô ấy man mát
Và cuộc đời cô ấy là điều bí mật
Oh, Nhưng tình yêu lớn dần lên ở nơi mà Rosemary bước qua
Và không ai biết được như tôi

Có điều gì đó khi cô ấy nắm lấy tay tôi
Đó là cảm giác thật tuyệt
Và tôi muốn nói
Cô ấy thật sự có một mùi hương quyến rũ
và điều đó diễn ra thật tuyệt vời
làm tôi không thể gạt đi

Tôi là một bạn chàng may mắn
Và tôi đã nói với cô ấy
rằng tôi yêu cô ấy đến bất tận
Bởi vì tình yêu lớn dần lên ở nơi mà Rosemary bước qua
Và không ai biết được như tôi

Có điều gì đó khi cô ấy nắm lấy tay tôi
Đó là cảm giác thật tuyệt
Và tôi muốn nói
Cô ấy thật sự có một mùi hương quyến rũ
và điều đó diễn ra thật tuyệt vời
làm tôi không thể gạt đi

Tôi là một bạn chàng may mắn
Và tôi đã nói với cô ấy
rằng tôi yêu cô ấy đến bất tận
Bởi vì tình yêu lớn lần lên ở nơi mà Rosemary bước qua
Và không ai biết điều đó như tôi

Fadeout:
Điều đó cứ lớn dần qua từng nơi cô ấy đi qua
Và không có ai biết được điều đó như tôi

Nếu như bạn đã gặp cô ấy, bạn cũng sẽ không bao giờ quên
và không có ai biết được như tôi

La la la- hãy tin điều đó khi mà bạn đã thấy
Không ai hiểu được như tôi.


 
×
Quay lại
Top