[Lyrics] Love Gives Love Takes - The Corrs

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Just when I thought I was safe,
You found me in my hiding place,
I'd promised never again
I wouldn't give my heart, but then
Closer, closer I moved near you
The way I want you makes me fear you

Love breaks and love divides
Love laughs and love can make you cry
I can't believe the ways
That love can give
And love can take away

I find it hard to explain
It's crazy, but it's happening
And I'm falling again
Much further than I've ever been
I'm falling deeper than the ocean
I am lost in this emotion

Love breaks and love divides
Love laughs and love can make you cry
I can't believe the ways
That love can give
And love can take away

Ahh Oh yeah x3

Love can give
And love can take away

Love breaks and love divides
Love laughs and love can make you cry
love can make you cry I can't believe the ways
That love can give
And love can take away
Love breaks and love divides
Love laughs and love can make you cry
I can't believe the ways
That love can give
And love can take away
Ngay khi em nghĩ mình đã an toàn
Anh tìm thấy em ở nơi em trốn tránh
Em sẽ hứa không bao giờ thế nữa
Em sẽ không trao tim mình, nhưng rồi
Gần hơn, gần hơn nữa em tiến đến gần anh
Cách em muốn anh làm em sợ anh

Tình yêu tan vỡ và tình yêu chia lìa
Tình yêu cười cợt và tình yêu có thể làm ta khóc
Em không thể tin cách
Mà tình yêu có thể mang đến
Và tình yêu có thể cướp đi

Em thấy thật khó giải thích
Thật điên, nhưng nó đang diễn ra
Và em lại gục ngã
Tệ hơn những gì em đã từng
Em ngã sâu hơn lòng đại dương
Em lạc trong cảm xúc này

[Điệp khúc]

Ahh Oh yeah [x3]

Tình yêu có thể mang đến
Và tình yêu có thể cướp đi

[Điệp khúc] [x2]

 
×
Quay lại
Top