[Lyrics] Love To Love You - The Corrs

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I would love to love you like you do me
I'd love to love you like you do me
There's a pillar in my way you see
I'd love to love you like you do me

I met you on a sunny Autumn day
You instantly attracted me when asking for the way
God if I had known the pain I'd make you feel
I would have stopped this start of us, and turned upon my heel

Though you should leave me
Time make it be alright
Though you must leave me
Time will help you see the light
You don't need me
Time make it be alright
Though you must leave me
Believe me when I tell you..

(Chorus)

You recognised my barrier to love
I know there's nothing worse than unrequited love (unrequitedlove)
So I prayed to God that I could give the love you gave to me
But something's lying in my way, preventing it to be

Though you should leave me
Time make it be alright
Though you must leave me
Believe me when I tell you

(Chorus)
(Chorus)

Break those pillars down
Break those pillars down
Take those pillars down, down, down
Oh, take those pillars down

(Love to love you like you do me)
Break those pillars down
(Love to love you like you do me)
Oh take those pillars down
(Love to love you)
(Love to love you)
(Love to love you)
Take those pillars down
(Love to love you)
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi
Có sự ngăn cản trên con đường mà em thấy
Tôi thích được yêu em như em yêu tôi

Tôi đã gặp em trong một chủ nhật mùa thu
Ngay lập tức em bước đến hỏi đường
Chúa ơi nêu tôi biết có niềm đau tôi sẽ để em cảm nhận
Tôi sẽ ngưng sự khởi đầu của chúng ta, và cứ đi theo lối mình

Dù cho em sẽ rời xa tôi
thời gian sẽ làm mọi chuyện ổn thỏa
Dù em phải rời xa tôi
Thời gian sẽ giúp em tìm thấy ánh sáng
Em chẳng cần tôi
Thời gian rồi sẽ ổn thôi
Dù cho phải rời bỏ tôi
Tin tôi đi khi tôi nói với em rằng..

(Chorus)

Em đã nhận thấy những vướng mắc của tôi để yêu
Tôi biết chẳng có gì tệ hơn tình yêu không được đáp lại (tình yêu không đáp lời)
thế nên tôi đã nguyện cùng Chúa rằng tôi sẽ gửi em tình yêu em trao tôi
Nhưng có gì đó vướng trên lối, ngăn cản điều đó

Dù cho em sẽ rời xa tôi
Thời gian rồi sẽ ổn thôi
Dù cho phải rời bỏ tôi
Tin tôi đi khi tôi nói với em rằng..


(Chorus)
(Chorus)

Phá đổ những ngăn cản đó (xx2)
Bỏ những ngăn trở đó ra
ôi, phá bỏ những sự ngăn trở đó

(Yêu em như em đã yêu tôi)
phá bỏ những ngăn cản
(yêu em như em yêu tôi)
phá bỏ những ngăn trở đó
(để yêu em)
(yêu để yêu em)
phác những ngăn cản đó
(yêu để yêu em)


 
×
Top Bottom