[Lyrics] Love Again - Kelly Rowland

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Verse 1]
It was not your fault
I had your love then lost
Cuz of what was done to me by another man
And yes I know what could've been
But I assumed if I let you in
You'd come along and only hurt me again

[Chorus]
See I tried to love you, tried to love you but I can't
I was wrong about you, wrong about you understand
How I need to love, need to love you but I can't
Try another love again
I don't wanna love again no

[Verse 2]
All these walls I've built
They were built to keep you out
And now I sit alone because I only box myself in
And now before I could dry my face
Before the broken heart could mend
I didn't wanna fall back down to hoping again

[Chorus]
See I tried to love you, tried to love you but I can't
I was wrong about you, wrong about you understand
How I need to love, need to love you but I can't
Try another love again
I don't wanna love again no

[Verse 3]
Maybe, maybe baby
In another space, another time
I would have loved you first cause this feel right
Oh maybe, maybe baby
In another season of my life
Would've had my whole heart, my soul and my mind
But I can't change the past
I can't look away
Just blame it on all the pain he gave
Cuz I know I tried, yes I know I tried

[Chrous]
See I tried to love you but I can't
See I was wrong about you, wrong about you understand
How I need, I need to love you oh but I can't
Try another love again, I don't wanna love again no
Đó không phải là lỗi của anh
Em đã có được tình yêu của anh rồi lại đánh mất
Bởi những gì người đàn ông khác đã làm cho em
Và giờ em biết điều sẽ xảy ra
Nhưng em vẫn giả bộ lừa dối anh
Anh ra đi và chỉ khiến em tổn thương lần nữa

Nhìn cách em cố yêu anh, cố để yêu nhưng em không thể
Em đã sai lầm về anh, và anh hiểu điều đó
Em cần phải yêu anh, cần phải yêu nhưng em không thể
Cố để yêu thêm lần nữa
Em không muốn yêu thêm lần nữa

Mọi bức tường em đã xây lên
Xây để giữ anh ngoài đó
Và giờ em ngồi đơn độc khi chính em đang mắc kẹt
Và giờ trước khi em có thể lau khô khuôn mặt mình
Trước khi có thể ghép lại trái tim đã vỡ
Em không muốn lại trở nên hy vọng thêm lần nữa

Nhìn cách em cố yêu anh, cố để yêu nhưng em không thể
Em đã sai lầm về anh, và anh hiểu điều đó
Em cần phải yêu anh, cần phải yêu nhưng em không thể
Cố để yêu thêm lần nữa
Em không muốn yêu thêm lần nữa

Có thể, có thể anh à
Ở một không gian nào đó, thời gian nào đó
Em sẽ yêu anh đầu tiên bởi điều đó là đúng đắn
Có thể, có thể anh à
Ở một lúc nào đó trong cuộc đời mình
Anh sẽ có cả trái tim, linh hồn và tâm trí của em
Nhưng em không thể thay đổi quá khứ
Em không thể quay đi
Chỉ biết đổ lỗi cho mọi nỗi đau người đó mang lại
Bởi em biết em đã cố
Phải, em biết em đã cố

Nhìn cách em cố yêu anh, cố để yêu nhưng em không thể
Em đã sai lầm về anh, và anh hiểu điều đó
Em cần phải yêu anh, cần phải yêu nhưng em không thể
Cố để yêu thêm lần nữa
Em không muốn yêu thêm lần nữa

 
×
Quay lại
Top