[Lyrics] Let Me Take You There - Plain White T's

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I know a place that we can go to
A place where no one knows you
They won't know who we are
I know a place that we can run to
And do those things we want to
They won't know who we are

Let me take you there
I wanna take you there

I know a place that we've forgotten
A place we won't get caught in
They won't know who we are (they won't know, won't know)
I know a place where we can hide out
And turn our hearts inside out
They won't know who we are

Let me take you there
I wanna take you there
Let me take you there
Take you there
Take you there
Ooohhh
Ooohhh
Ooohhh
Ooohhh

I know a place we'll be together
And stay this young forever
They won't know who we are

Let me take you there
I wanna take you there
Let me take you there
Take you there
Take you there
Ooohhh

We can get away to a better place if you let me take you there
We can go right now cause every second counts
Girl just let me take you there
Take you there
Anh biết một nơi mà ta có thể đến
Một nơi không ai biết đến em
Họ sẽ không biết chúng ta là ai
Anh biết một nơi mà ta có thể chạy tới
Và làm những việc mình muốn làm
Họ sẽ không biết chúng ta là ai

Hãy để anh đưa em tới đó
Anh muốn đưa em tới đó

Anh biết một nơi mà ta đã quên
Một nơi mà mình sẽ không bị bắt gặp
Họ sẽ không biết chúng ta là ai (Họ sẽ không biết chúng ta là ai, sẽ không biết)
Anh biết một nơi mà ta có thể ẩn náu
Và khiến con tim đôi mình trở nên rạo rực
Họ sẽ không biết chúng ta là ai

Hãy để anh đưa em tới đó
Anh muốn đưa em tới đó
Hãy để anh đưa em tới đó
Đưa em tới đó
Đưa em tới đó
Ooohhh
Ooohhh
Ooohhh
Ooohhh

Anh biết một nơi mà ta có thể bên nhau
Và mãi giữ được sức trẻ
Họ sẽ không biết chúng ta là ai

Hãy để anh đưa em tới đó
Anh muốn đưa em tới đó
Hãy để anh đưa em tới đó
Đưa em tới đó
Đưa em tới đó
Ooohhh

Chúng mình có thể rời đến một nơi tốt hơn nếu em để anh đưa em tới đó
Chúng ta có thể đi ngay bây giờ vì từng giây đều được tính
Cô gái à, hãy để anh đưa em tới đó
Đưa em tới đó

 
×
Quay lại
Top