[Lyrics] Silly Love Songs - Paul McCartney

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532You'd think
that people would have had enough of silly love longs
But I look around me and I see it isn't so
Some people wanna fill the world with silly love songs

And what's wrong with that ?
I'd like to know 'cause here I go again.
I love you
I love you
I love you
I loveyou.
I can't explain
the feeling's plain to me
say
can't you see
What's wrong with that

I need to know 'cause here I go again.
I love you
I love you.
Love doesn't come in a minute

Sometimes it doesn't come at all.
I only know that when I'm in it

It isn't silly
no
it isn't silly
'love isn't silly at all.
How can I tell you about my loved. one?
How can I tell you about my loved one?
I love you
I love you
I !ove you
I love you.
I can't explain
the feeling's plain to me

Say
can't you see?
Ah
he gave me more
he gave it all to me

Say
can't you see?

You'd think
that people would have had enough of silly love songs.
But I look around me and I see it isn't so
oh
no.
Some people wanna fill the world with silly love songs

And what's wrong with that?
Em sẽ nghĩ rằng người ta đã có nhiều bài hát ngớ ngẩn về tình yêu lắm rồi
Nhưng anh nhìn xung quanh mình và anh thấy không phải vậy
Một số người muốn lấp vào thế giới này những bài nhạc tình ngớ ngẩn

Vậy thì có gì sai?
Anh muốn biết vì anh định sẽ sáng tác nữa nè
Anh yêu em (x4)
Anh không thể giải thích
cảm xúc thật rõ ràng với anh
nói đi
em có thấy không
Có gì sai nào?

Anh muốn biết vì anh chuẩn bị sáng tác nữa nè
Anh yêu em (x2)
Tình yêu không đến trong phút giây

Đôi khi nó chẳng bao giờ đến
Anh chỉ biết khi anh đang yêu

Nó không ngớ ngẩn
không
Nó không ngớ ngẩn
Tình yêu không ngớ ngẩn chút nào
Làm sao anh kể cho em nghe về người yêu của anh?
Làm sao anh kể cho em nghe về người yêu của anh?

Anh yêu em (x4)
Anh không thể giải thích
Cảm xúc quá rõ ràng với anh

Nói đi
Em có thấy?
À
Anh ấy cho em nhiều hơn
Anh ấy cho em tất cả

Nói đi
Em có thấy không?

Em sẽ nghĩ rằng người ta đã có nhiều bài hát ngớ ngẩn về tình yêu lắm rồi
Nhưng anh nhìn xung quanh mình và anh thấy không phải vậy
Không phải
Một số người muốn lấp vào thế giới này những bài nhạc tình ngớ ngẩn

Vậy thì có gì sai?

 
×
Quay lại
Top