[Lyrics] Lies - Big Bang

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Kanji Lies

ye, Love is pain ..
To all my brokenhearted people (come again)
one's old a flame, scream my name
And i'm so sick of love songs
ye, i hate damn love song, memento of ours
거.짓.말


늦은 밤 비가 내려와 널 데려와
젖은 기억 끝에 뒤척여 나
너 없이 잘 살 수 있다고 다짐해봐도 어쩔 수 없다고
못하는 술도 마시고 속타는 맘 밤새 채워봐도
싫어 너 없는 하루는 길어
빌어 제발 잊게 해달라고 (거짓말이야)

너 없는 내겐 웃음이 보이지 않아
눈물조차 고이지 않아 더는 살고 싶지 않아..

엿같애 열받게 니 생각에 돌아버릴것 같애
보고싶은데 볼 수가 없데 모두 끝났데
I'll be right there

I'm so sorry but i love you
다 거짓말이야 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해
I'm so sorry but I love you
날카로운 말 홧김에 나도 모르게 널 떠나보냈지만
I'm so sorry but I love you

다 거짓말 I'm so sorry, but I love you
I'm so sorry but I love you

나를 떠나 천천히 잊어줄래 내가 아파할 수 있게
그댈 위해서 불러왔던 내 모든 걸 다 바친 노래
아마 사람들은 모르겠죠

난 혼자 그 아무도 아무도 몰래
그래 내가 했던 말은 거짓말


홀로 남겨진 외톨이 그 속에 헤메는 내 꼴이
주머니 속에 꼬깃꼬깃 접어둔 이별을 향한 쪽지(hey)
넌 어딨나요 널 부르는 습관도
난 달라질래 이젠 다 웃어넘길게

I'm so sorry but I love you
다 거짓말이야 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해
I'm so sorry but I love you
날카로운 말 홧김에 나도 모르게 널 떠나보냈지만

I'm so sorry but I love you
다 거짓말 I'm so sorry, but I love you
I'm so sorry but I love you
나를 떠나 천천히 잊어줄래 내가 아파할 수 있게

oh oh oh oh oh 모든게 꿈이길
oh oh oh oh oh 이것밖에 안되는 나라서
아직도 너를 못 잊어
아니 평생을 가도 죽어서까지도

내가 준 상처 아물었는지
미안해 아무것도 해준게 없는 나라서

I'm so sorry but I love you
다 거짓말이야 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해
I'm so sorry but I love you
날카로운 말 홧김에 나도 모르게 널 떠나보냈지만
I'm so sorry but I love you
다 거짓말 I'm so sorry, but I love you

I'm so sorry but I love you
나를 떠나 천천히 잊어줄래 내가 아파할 수 있게


Lies

Yuh-ba-sae-yo...
Yuh-ba-sae-yo?

(YEAH) LOVE IS PAIN
DEDICATED TO ALL MY BROKEN-HEARTED PEOPLE

ONE'S OLD A FLAME... JUST SCREAM MY NAME
AND I'M SO SICK OF LOVE SONGS (YEAH)
I HATE THEM DAMN LOVE SONGS... MOMENT OF OURS

(Geo-jis-mar)
Neuj-eun bam bi-ga nae-ryeo-wa neor de-ryeo-wa
Jeoj-eun gi-eog kkeut-e dwi-cheog-yeo na
Neo Eobs-i Jar Sar Su Iss-da-go
Da-jim Hae-bwa-do Eo-jjeor Su Eobs-da-go

Mos-ha-neun Sur-do Ma-si-go
Sog-ta-neun Mam Bam-sae Chae-wo-bwa-do
Sirh-eo Neo Eobs-neun Ha-ru-neun Gir-eo Bir-eo
Je-bar Ij-ge Hae-dar-ra-go (-geo-jis-mar-i-ya)

Neo Eobs-neun Nae-gen Us-eum-i Bo-i-ji Anh-a
Nun-mur-jo-cha Go-i-ji Anh-a
Deo-neun Sar-go Sip-ji Anh-a

YEAH

Yeos-gat-ae
Yeor-bad-ge
Ni Saeng-gag-e
Dor-a-beo-rir-geos Gat-ae

Bo-go Sip-eun-de
Bor Su-ga Eobs-de
Mo-du Kkeut-nass-de
I'LL BE RIGHT HERE


I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji- man
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge

Geu-daer Wi-hae-seo Bur-reo-wass-deon Nae Mo-deun Geor Da Ba-chin No-rae
(A-ma Sa-ram-deur-eun Mo-reu-gess-jyo)
Nan Hon-ja,, Geu A-mu-do A-mu-do Mor-rae
(Geu-rae Nae-ga Haess-deon Mar-eun Geo-jis-mar)Hor-ro Nam-gyeo-jin Oe-tor-i
Geu Sog-e He-me-neun Nae Kkor-i
Ju-meo-ni Sog-e Kko-gis-kko-gis
Jeob-eo-dun I-byeor-eur Hyang-han Jjog-ji (HEY)
(Neon Eo-dis-na-yo Neor Bu-reu-neun Seub-gwan-do)
Nan Dar-ra-jir-rae
I-jen Da Us-eo-neom-gir-ge

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar

I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji- man
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge


OH OH OH OH OH
Mo-deun-ge Kkum-i-gir
OH OH OH
I-geos-bakk-e An-doe-neun Na-ra-seo

DROP THAT THING...

A-jig-do Neo-reur Mos Ij-eo
A-ni Pyeong-saeng-eur Ga-do (YEAH)


Jug-eo-seo-kka-ji-do
Nae-ga Jun Sang-cheo A-mur-eoss-neun-ji
Mi-an-hae A-mu-geos-do
Hae-jun-ge Eobs-neun Na-ra-seo

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar


Translation Lies

(Jiyong)
ye (love is pain) to all my brokenhearted-people (come again) one's old a flame,, scream my name
and i'm so sick of love songs,, yea i them damn love song,, memento of ours,,

(Lies) It's raining late at night it brings you here I run at the end of memories
I could live fine without you, even if you beg it will come to no use
I drank the alcohol I couldn't drink, I even drank up the night that burned my heart
I hate it, a day without you is too long, I beg to finally forget about you (It's all lies)


(Seungri)
Without you, I have no smiles
No tears well up
I don't want to live anymore

(Jiyong)
It's wrong, It makes me mad
I think I'm going insane at the thought of you
I want to see you, but they say I can't, it's all over, I'll be right there


(chorus)
i'm so sorry but i love you it's all lies
I didn't know, but now I do, I need you
i'm so sorry but i love you sharp words on a whim
I didn't even know, I sent you off
i'm so sorry but i love you it's sorry(sorry) but i love you(I love you more more
i'm so sorry but i love you leave me and could you forget me slowly so I can hurt

(T.O.P)

That song I sang you that I put everything into (Daesung: People probably don't know)
By myself, so that nobody else knows (Yeah, the words that I said were all lies)

Now I'm being left alone, the sight of me not knowing what to do

The crinkled note in my pocket, that told of seperation, that I have folded (hey, hey)
(Daesung: Where are you, that habit of mine of calling you)
I want to change, I want to laugh it all off now

(Chorus)

i'm so sorry but i love you it's all lies
I didn't know, but now I do, I need you
i'm so sorry but i love you sharp words on a whim I didn't even know, I sent you off
i'm so sorry but i love you it's all lies i'm so sorry(sorry) but i love you(I love you more more)
i'm so sorry but i love you leave me and could you forget me slowly so I can hurt

(Seungri)
oh oh oh oh oh for everything to be a dream oh oh oh oh oh because I'm nothing more than this

(Daesung)

I still can't forget you. Even if it takes forever, even until I die.

(Taeyang)
I wonder if that hurt I gave you has healed, I'm sorry because I didn't do anything for you

(chorus)
i'm so sorry but i love you it's all lies
I didn't know, but now I do, I need you
i'm so sorry but i love you sharp words on a whim I didn't even know, I sent you off
i'm so sorry but i love you it's sorry(sorry) but i love you(I love you more more

i'm so sorry but i love you leave me and could you forget me slowly so I can hurt
Dối trá

ye, Yêu là nhói đau ..
Dành đến những trái tim đã vỡ nát (come again)
ngọn lửa già nua đang gào thét tên tôi
Tôi phát bệnh vì những khúc yêu đương
ye, những thứ thật chết tiệt, những kí ức vẫn còn đọng lại

Tôi đã cố gắng để quên đi...

Rơi mãi ngoài kia cơn mưa trôi em về đây
Tôi chạy trốn đến tận cùng kí ức
Tự hứa với lòng, vắng em tôi vẫn sống
Đắm chìm men rượu, chắp vá lấy trái tim tôi
Bởi ngày vắng em thật quá dài
Nguyện cầu em sẽ quên tất cả (những điều dối trá)

Thiếu vắng em, nụ cười chẳng thể hé nở

Giọt lệ dường như cũng cạn khô
Tôi chẳng còn muốn tồn tại trên đời
Thật sai lầm, nó khiến tôi như thằng mất trí

Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
trước đây mọi thứ chỉ là dối trá
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trong cơn điên loạn, những lời đắng cay vô tình tôi đã nói lên
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em

Trước đây mọi thứ chỉ là dối trá, thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em

Hãy rời bỏ tôi, thật chậm đủ để khiến tôi quặng đau
Trao trọn về em tất cả khúc ca này
Và chẳng ai có thể hiểu nổi lòng tôi

Giờ đây chỉ mình tôi cô độc
Bởi mọi điều dối trá tôi đã nói


Lôi mảnh giấy đã nhàu nát trong túi,
nó mãi khiến tôi hoài niệm đến sự chia ly
Em có nghe thấy tiếng gọi lòng tôi
Tôi sẽ đổi thay, cười nhạo lên lên mọi điều

Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
trước đây mọi thứ chỉ là dối trá
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trong cơn điên loạn, những lời đắng cay vô tình tôi đã nói lên

Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trước đây mọi thứ chỉ là dối trá, thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Hãy bỏ rơi tôi đi, thật chập đủ để khiến tôi quặng đau

oh oh oh oh oh mọi thứ chỉ như một giấc mộng,
oh oh oh oh oh bởi tôi chẳng thể làm gì hơn
Mãi vẫn chẳng thể quên em
dẫu cho là vĩnh hằng, đến khi tôi chết đi

Tôi nguyện cầu nỗi đau hằng vết lên em có thể chửa lành
Và xin lỗi em vì chẳng thể làm gì được

Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
trước đây mọi thứ chỉ là dối trá
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trong cơn điên loạn, những lời đắng cay vô tình tôi đã nói lên
Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Trước đây mọi thứ chỉ là dối trá, thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em

Thật lòng xin lỗi, nhưng tôi vẫn yêu em
Hãy bỏ rơi tôi đi, thật chậm đủ để khiến tôi quặng đau

 
×
Top