LD - Love Is Blind - Alicia Keys

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Well people don't see what I see
Even when them right there
Standing next to me
And all of my friends think I'm crazy for loving you
But they don't know
There's nothing else I can do

- And it's too bad 'cause love is blind

(It's too bad It's too bad)
oh oh oh
It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad So Bad)
oh oh oh oh oh
It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad it don't matter Baby)
eh eh eh
It's too bad 'cause love is blind

(It's too bad So Sad)
oh oh oh oh oh -

See people don't know what I know
They say I'm losing my mind
I know I'm losing control
Eh eh eh ehhh
All of my friends think I'm crazy but I don't care
I'm over the edge, no turning back

Belong to you I swear

Ay!

- It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad It's too bad)
oh oh oh
It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad So Bad)
oh oh oh oh oh

It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad it don't matter Baby)
eh eh eh
It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad So Sad)
oh oh oh oh oh -
Eeeehhh ehhhh
Oh oh uoh (x4)


- And it's too bad 'cause love is blind
(It's too bad It's too bad)
oh oh oh
It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad So Bad)
oh oh oh oh oh
It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad it don't matter Baby)
eh eh eh

It's too bad 'cause love is blind
(It's too bad So Sad)
oh oh oh oh oh -

It's too bad 'cause love is blind

Eeeehhh ehhhh
Oh oh uoh (x4)
Mọi người đâu có thấy những gì tôi thấy

Dù cho họ có đứng ở đó
Ngay gần bên tôi
Và tất cả bè bạn đều nghĩ tôi khờ khạo khi yêu anh
Nhứng họ đâu có biết
Tôi chẳng thể làm thêm gì

Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ)
oh oh oh

Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ, nhiều buồn khổ quá)
oh oh oh oh oh
Thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tệ nhứng không sao đâu anh)
eh eh eh
Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ, nhiều buồn khổ quá)
oh oh oh oh oh


Thấy đó mọi người đâu hiểu điều tôi biết
Họ nói rằng tôi mất trí
Tôi biết mình mất kiểm soát rồi
Eh eh eh ehhh
Bè bạn đều nghĩ tôi khờ khạo nhưng tôi chẳng quan tâm
Tôi đã tránh xa sự đời, không quay lại nữa
Thuộc về anh tôi hứa
Ay!


Thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ)
oh oh oh
Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ, nhiều buồn khổ quá)
oh oh oh oh oh
Thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tệ nhứng không sao đâu anh)

eh eh eh
Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ, nhiều buồn khổ quá)
oh oh oh oh oh

Eeeehhh ehhhh
Oh oh uoh (x4)

Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ)

oh oh oh
Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ, nhiều buồn khổ quá)
oh oh oh oh oh
Thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tệ nhứng không sao đâu anh)
eh eh eh
Và thật quá tồi tệ vì tình yêu là mù quáng
(Thật quá tồi tệ, nhiều buồn khổ quá)

oh oh oh oh oh

Thật quá tồi tệ bởi tình yêu là mù quáng

Eeeehhh ehhhh
Oh oh uoh (x4)

 
×
Quay lại
Top