[Lyrics] L-o-v-e - Olivia Ong

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you can adore

Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it
Take my heart and please don't break it
Love was made for me and you

L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you can adore

Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it
Take my heart and please don't break it
Love was made for me and you...
Love was made for me and you...
Love was made for me and you ...
Chữ L tựa như cách anh nhìn về em
Chữ O dành cho người duy nhất em nhìn thấy
Chữ V rất, rất vô cùng bình thường
Chữ E chỉ nhiều hơn cả những ai anh có thể yêu mến

Tình yêu là tất cả những gì em có thể dành cho anh
Tình yêu nhiều hơn chỉ là một trò chơi cho 2 người
Hai người yêu nhau có thể làm
Hãy giữ lấy trái tim của em nhưng xin anh đừng làm vỡ
Tình yêu được tạo ra dành cho em và anh

Chữ L tựa như cách anh nhìn về em
Chữ O dành cho người duy nhất em nhìn thấy
Chữ V rất, rất vô cùng bình thường
Chữ E chỉ nhiều hơn cả những ai anh có thể yêu mến

Tình yêu là tất cả những gì em có thể dành cho anh
Tình yêu nhiều hơn chỉ là một trò chơi cho 2 người
Hai người yêu nhau có thể làm
Hãy giữ lấy trái tim của em nhưng xin anh đừng làm vỡ
Tình yêu được tạo ra dành cho em và anh...
Tình yêu được tạo ra dành cho em và anh...
Tình yêu được tạo ra dành cho em và anh...

 
×
Top Bottom