[Lyrics] Love Who You Love - Rascal Flatts

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I should have stolen every moment
Now there's a page with not enough on it
Where we belong
I guess I'll never understand it
Why do we take it all for granted
Until it's gone
Cause then it's gone

Love who you love
With all that you have
And don't waste the time that flies so fast
Love who you love
And say that you do
Hold on as tight as they'll let you
Love who you love

Give all ya' got like its your last day
your heart and soul before its too late
And pull 'em in
So close enough that they can feel it
With every single breath that you're breathin'
Breathe it in again and again

Love who you love
With all that you have
And don't waste the time that flies so fast
Love who you love
And say that you do
Hold on as tight as they'll let you

Hold on, Hold on
Love who you love
Say that you do
yeah yeah yeah

Love who you love
With all that you have
And don't waste the time that flies so fast
Love who you love
And say that you do
Hold on as tight as they'll let you

Love who you love
yeah yeah

Hold on, keep on holding on
yeah, yeah


Lẽ ra tôi nên đánh cắp mọi khoảnh khắc
Giờ đây có một trang giấy đang còn trống
Chúng ta thuộc về đâu
Tôi đoán rành tôi sẽ không bao giờ hiểu được điều đó
Tại sao chúng ta lại cứ mong điều đó mãi như vậy
Cho đến khi nó đi mất
Vậy rồi nó đi mất

Yêu người bạn yêu
Với tất cả những gì bạn có
Và không lãng phí thời gian đang trôi qua quá nhanh
Yêu người bạn yêu
Và nói bạn sẽ làm
Giữ thật chắc như khi họ để bạn
Yêu người bạn yêu

Cho đi tất cả những gì bạn có như ngày cuối cùng của bạn
Trái tim bạn và linh hồn trước khi quá trễ
Và kéo chúng vào
Thật gần đủ để họ có thể cảm nhận chúng
Với mỗi hơi thở mà bạn đang thở ra
Cứ tiếp tục thở đều đặn

Yêu người bạn yêu
Với tất cả những gì bạn có
Và không lãng phí thời gian đang trôi qua quá nhanh
Yêu người bạn yêu
Và nói bạn sẽ làm
Giữ thật chắc như khi họ để bạn

Hãy giư lấy, giữ lấy
Yêu người bạn yêu
Hãy nói rằng bạn sẽ như thế
Yeah yeah yeah

Yêu người bạn yêu
Với tất cả những gì bạn có
Và không lãng phí thời gian đang trôi qua quá nhanh
Yêu người bạn yêu
Và nói bạn sẽ làm
Giữ thật chắc như khi họ để bạn
Yêu người bạn yêu

Hãy giữ lấy, tiếp tục giữ lấy
Yeah yeah


 
×
Top Bottom