[Lyrics] Joy to the world - Phước cho nhân loại - Aretha Franklin

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Joy to the world, the Lord is come
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room,
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven,and heaven and nature sing.

Joy to the earth, the Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and plains,
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat,Repeat the sounding joy.

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders,wonders of His love.

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make His blessings flow
Far as the curse is found
Far as the curse is found
Far as,far as the curse is found.
Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời:
Trần gian nghinh Vua vô đối;
Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời,
Bầu trời vạn vật hòa thinh,
Bầu trời vạn vật hòa thinh.
Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị:
Muôn dân âu ca hoan hỉ,
Hải đảo, sơn hà trổi bản ca thì,
Đồng hòa vận điệu mừng vui,
Đồng hòa vận điệu mừng vui,
Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

Chúa đến tiêu diệt ác khiên bệnh tật,
Tật lê không sinh trên đất;
Chúa đến đem lại suối phước chân thật,
Tràn ngập mọi vùng họa ương,
Tràn ngập mọi vùng họa ương,
Nguyền rủa biến ra phước âm Thiên Thượng.

Lẽ chánh, ơn lành Chúa đem cai trị,
Làm cho muôn dân khai trí,
Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì,
Lòng đại từ Ngài lạ thay!
Lòng đại từ Ngài lạ thay!
Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.


 
×
Quay lại
Top