[Lyrics] I Will Survive - Enrique Iglesias

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
You like to think
That you're the only one
Who understands my needs
And you tell everyone
That I can't live without you
Even for one day
But who gave you the right
To talk about the way
I feel so deep inside?
Now I realise
You were never mine
We were never right
Baby you will find

I will survive
I'm gonna make it through
Just give me time
I will get over you
I will survive
No matter what you do
Just wait and see
I will get over you
'Cause baby I will survive
'Cause baby I will survive

What makes you think
That I don't see the ways
You made a fool of me?
Don't laugh behind my back
'Cause what goes around
I promise you comes back
Now I realise
You were never mine
We were never right
Baby you will find

I will survive
I'm gonna make it through
Just give me time
I will get over you
I will survive
No matter what you do
Just wait and see
I will get over you
'Cause baby I will survive

I will survive
I'm gonna make it through
Just give me time
I will get over you
I will survive
No matter what you do
Just wait and see
I will get over you
I will survive
I'm gonna make it through
Just give me time
I will get over you

I will survive
No matter what you do
Just wait and see
I will get over you
I will survive
I'm gonna make it through
I will survive
I will get over you
'Cause baby I will survive
Em thích nghĩ rằng
Em là người duy nhất
Hiểu được những nhu cầu của tôi
Và em nói với tất cả mọi người
Rằng tôi không thể sống thiếu em
Dù chỉ một ngày
Nhưng ai cho em cái quyền
Nói về những tâm tư sâu kín của tôi như thế?
Giờ tôi nhận ra
Em chưa bao giờ là của tôi
Chúng mình chưa bao giờ dành cho nhau cả
Cưng à, rồi em sẽ thấy

Tôi sẽ tồn tại
Tôi sẽ làm được
Chỉ cần cho tôi thời gian
Tôi sẽ quên em
Tôi sẽ tồn tại
Dù em có làm gì
Cứ đợi mà xem
Tôi sẽ quên em
Vì cưng à, tôi sẽ sống
Vì cưng à, tôi sẽ sống

Điều gì làm em nghĩ
Rằng tôi không thấy
Cái cách em lừa gạt tôi?
Đừng có cười sau lưng tôi
Vì tôi thề với em
Gieo gió thì sớm muộn gì cũng gặt bão thôi

Giờ tôi nhận ra
Em chưa bao giờ là của tôi
Chúng mình chưa bao giờ dành cho nhau cả
Cưng à, rồi em sẽ thấy

Tôi sẽ tồn tại
Tôi sẽ làm được
Chỉ cần cho tôi thời gian
Tôi sẽ quên em
Tôi sẽ tồn tại
Dù em có làm gì
Cứ đợi mà xem
Tôi sẽ quên em
Vì cưng à, tôi sẽ sống

Tôi sẽ tồn tại
Tôi sẽ làm được
Chỉ càn cho tôi thời gain
Tôi sẽ quên em đi
Tôi sẽ sống
Dù em có làm gì
Cứ đợi mà xem
Tôi sẽ quên em đi
Tôi sẽ sống sót
Tôi sẽ làm được
Chỉ cần cho tôi thời gian
Tôi sẽ quên em đi

Tôi sẽ sống
Dù em có làm gì
Cứ đợi mà xem
Tôi sẽ quên em đi
Tôi sẽ sống
Tôi sẽ làm được
Tôi sẽ sống
Tôi sẽ quên em đi
Vì em à, tôi sẽ sống sót
 
×
Top Bottom