[Lyrics] Survivor - Destiny's Child

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️(Verse 1)
Now that you are out of my life,
I'm so much better,
You thought that I'd be weak without ya,
But I'm stronger,
You thought that I'd be broke without ya,
But I'm richer,
You thought that I'd be sad without ya,

I laugh harder,
You thought I wouldn't grow without ya,
Now I'm wiser,
You thought that I'd be helpless without ya,
But I'm smarter,
You thought that I'd be stressed without ya,
But I'm chillin'
You thought I wouldn't sell without ya,
Sold nine million.


[Chorus]
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),

Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).


(Verse 2)
Thought I couldn't breathe without you,
I'm inhalin'
You thought I couldn't see without you,
Perfect vision,
You thought I couldn't last without ya,
But I'm lastin'
You thought that I would die without ya,

But I'm livin'
Thought that I would fail without ya,
But I'm on top,
Though it would be over by now,
But it won't stop,
You thought that I would self-destruct,
But I'm still here,
Even in my years to come,
I'm still gon' be here.


[Chorus]
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),

Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).


(Bridge)
I'm wishin' you the best,
Pray that you are blessed,
Much success, no stress, and lots of happiness,
(I'm better than that)
I'm not gonna blast you on the radio,
(I'm better than that)
I'm not gonna lie on you or your family,

(I'm better than that)
I'm not gonna hate you in the magazine,
(I'm better than that)
I'm not gonna compromise my Christianity,
(I'm better than that)
You know I'm not gonna diss you on the Internet
Cause my momma told me better than that.

[Chorus]

I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),

I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what).

Oh

(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)

Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)

After all of the darkness and sadness,
Still comes happiness,

If I surround myself with positive things,
I'll gain prosperity.

[Chorus]
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),

I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what)(Don't stop me now)
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),

I will survive (what),
Keep on survivin' (what).

[Chorus]
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),

I'm gonna make it (what),
I will survive (what),
Keep on survivin' (what),
I'm a survivor (what),
I'm not gonna give up (what),
I'm not gon' stop (what),
I'm gonna work harder (what),
I'm a survivor (what),
I'm gonna make it (what),

I will survive (what),
Keep on survivin' (what).
(Verse 1)
Giờ thì anh hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi ,
Tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều đó ,
Anh nghĩ rằng tôi sẽ trở nên yếu ớt khi thiếu anh ,
Nhưng tôi lại càng mạnh mẽ hơn ,

Anh nghĩ rằng tôi sẽ tan vỡ khi thiếu anh ư ,
nhưng thật ra tôi còn dư dả hơn ,
Anh nghĩ rằng khi không có anh tôi sẽ buồn ,
Nhưng tôi còn cười lớn hơn nữa ,
Anh nghĩ rằng tôi sẽ không trưởng thành nếu thiếu anh ,
Nhưng giờ tôi khôn ngoan hơn rồi ,
Anh nghĩ không có anh tôi không thể tự lo liệu đươc,
Nhưng tôi giờ đã thông minh hơn rồi
Anh còn nghĩ rằng không có anh tôi sẽ stress ,

Nhưng tôi đang sướng lắm đây nè
Anh nghĩ tôi sẽ không bán đi nếu không có anh ,
Tôi đã bán chín triệu đó .

Điệp khúc :
Tôi là kẻ sống sót (sao hả ) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,

Tôi là người còn sống sót (sao hả )
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào )
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)
Tôi là kẻ sống sót (sao hả) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,
Tôi là kẻ sống sót (sao hả)

Tôi sẽ đạt được hết (sao nào)
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)


Verse 2 :
Nghĩ tôi sẽ không thể thở nếu thiếu anh
Tôi đang hít hà đây
Anh nghĩ tôi sẽ không thể thấy được gì nếu vắng anh
Thị lực hoàn hảo nè

Anh nghĩ rằng tôi không thể tồn tại nếu thiếu anh
Nhưng tôi đang tồn tại
Anh nghĩ rằng khi xa anh tôi sẽ chết
Nhưng tôi đang sống sờ sờ
Nghĩ rằng tôi sẽ thất bại nếu thiếu anh
Nhưng tôi đang rất vinh quang
Nghĩ nó sẽ kết thúc ngay thôi à ,
Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu
Anh nghĩ rằng tôi sẽ tự vẫn

Nhưng tôi vẫn còn đây
Thậm chí nhiều năm nữa
Tôi sẽ vẫn hiện diện ở đây .

Điệp khúc :
Tôi là kẻ sống sót (sao hả ) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,

Tôi là người còn sống sót (sao hả )
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào )
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)
Tôi là kẻ sống sót (sao hả) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,
Tôi là kẻ sống sót (sao hả)

Tôi sẽ đạt được hết (sao nào)
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)

Bridge :
Em đang nghĩ cho anh những điều tốt đẹp nhất
Nguyện cầu cho anh được sung sướng
Đạt nhiều thành công , không phiền muộn và có nhiều niềm vui
(Em tốt hơn thế mà )

Em sẽ không xỏ anh trên radio
(Em tốt hơn thế mà )
Em sẽ không lừa dối anh và gia đình anh
(Em tốt hơn thế mà )
Em sẽ không ganh ghét anh trên những trang tạp chí
(Em tốt hơn thế mà )
Em không thể làm tổn thương Chúa nhân từ
(Em tốt hơn thế mà )
Anh cũng biết em sẽ không xúc phạm anh trên Internet

Vì má em có nói với em rằng em vẫn tốt hơn thế mà .

Điệp khúc :
Tôi là kẻ sống sót (sao hả ) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,
Tôi là người còn sống sót (sao hả )
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào )

Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)
Tôi là kẻ sống sót (sao hả) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,
Tôi là kẻ sống sót (sao hả)
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào)
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)

Và sẽ sống mãi (sao nào)

Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh

(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)
Oh
(Oh)


Sau tất cả những tối tăm và phiền muộn
Vẫn sẽ là hạnh phúc
Nếu tôi biết nghĩ tới những điều tích cực cho mình
Thì tôi sẽ càng có thể phồn thịnh hơn .

Điệp khúc :
Tôi là kẻ sống sót (sao hả ) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,

Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,
Tôi là người còn sống sót (sao hả )
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào )
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)
Tôi là kẻ sống sót (sao hả) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,

Tôi là kẻ sống sót (sao hả)
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào)
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)

Điệp khúc :
Tôi là kẻ sống sót (sao hả ) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,

Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,
Tôi là người còn sống sót (sao hả )
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào )
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào)
Tôi là kẻ sống sót (sao hả) ,
Tôi sẽ không từ bỏ đâu (sao nào) ,
Tôi sẽ không dừng lại (sao hả) ,
Tôi sẽ cố gắng hơn (sao nào) ,

Tôi là kẻ sống sót (sao hả)
Tôi sẽ đạt được hết (sao nào)
Tôi sẽ tồn tại (sao hả)
Và sẽ sống mãi (sao nào) 
×
Top Bottom