[Lyrics] It's My Turn Now (OST - Jump In) - Keke Palmer

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
What
Huh
Huh, huh, huh, my turn
oh, oh, oh-woah
huh, c'mon
oh, oh, oh-woah

this time for real
tired of playing it safe
inside i feel
i've got what it takes
to prove, show the world who i really can be
i know for sure
there's no stopping me

no time to wait on the side
watching it all pass me by
i'm gonna be in the game
watch me play it
i'm coming with it ya know
let's get to starting the show
turn up the lights, hit the stage
no more waiting

its my turn now
and ya know that i'm ready
its my turn now
yeah, i'm strong and steady
break down the walls gonna go for it all
its my time
gonna shine
show you how
because its my turn now

oh-woah
what
oh-woah

i'm in my groove
now i'm having some fun
i know what to do and how to get it done
do my thing
and there's no holding back
make it good, make it right
here the crowd react

no time to wait on the side
watching it all pass me by
i'm gonna be in the game
watch me play it
i'm coming with it ya know
let's get to starting the show
turn up the lights, hit the stage
no more waiting

its my turn now
and ya know that i'm ready
its my turn now
yeah, i'm strong and steady
break down the walls gonna go for it all
its my time
gonna shine
show you how
because its my turn now
its my turn now
in my heart i'm believing
that i can see how
i can live what i'm dreaming
i understand, now i know who i am
it's my chance, gonna dance
play it loud
because its my turn now

what
my turn now woah
woah
my turn

one, two
now we'll do
just what i've always wanted too
three, four
do somemore
everything you ever wanted
and were waiting for

its my turn now
and ya know that i'm ready
its my turn now
yeah, i'm strong and steady
break down the walls gonna go for it all
its my time
gonna shine
show you how
because its my turn now
its my turn now
in my heart i'm believing
that i can see how
i can live what i'm dreaming
i understand, now i know who i am
it's my chance, gonna dance
play it loud
because its my turn now
What
Huh
Huh, huh, huh, my turn
oh, oh, oh-woah
huh, c'mon
oh, oh, oh-woah

Lần này là thật
Mệt phải e ngại, phải an toàn mãi
Cảm thấy tận sâu thằm
Phải chấp nhận mọi khả năng
Để chứng minh cho thế giới thấy tôi có thể là ai
Chắc chắn một điều rằng
Không gì có thể cản ngăn tôi

Không có thời giờ để chờ đợi bên lề cuộc chơi
Nhìn có trôi vùn vụt qua
Tôi sẽ chấp nhận cuộc chơi
Hãy nhìn tôi hoà nhập vào nó
Tôi sẽ tham gia, bạn biết không
Hãy bắt đầu trình diễn nào
Bật đèn lên, lên sân khấu
Không chờ đợi nữa

Đến lượt tôi
Và bạn biết rằng tôi đã sẵn sàng
Đến lượt tôi
Vâng, tôi mạnh mẽ và bền bỉ
Phá vỡ những bức tường ngăn cản và tiến lên
Đã đến thời của tôi
Sẽ tỏa sáng
Sẽ cho bạn thấy
Vì đã đến lượt tôi rồi

oh-woah
what
oh-woah

Đây là sở trường của tôi
Bây giờ tôi đang vui vẻ
Tôi biết phải làm gì và làm sao để làm tốt
Thực hiện những sở trường của tôi
Và không cần phải kìm nén
Làm cho tốt, làm cho đúng
Và đám đông sẽ trả lời

Không có thời giờ để chờ đợi bên lề cuộc chơi
Nhìn có trôi vùn vụt qua
Tôi sẽ chấp nhận cuộc chơi
Hãy nhìn tôi hoà nhập vào nó
Tôi sẽ tham gia, bạn biết không
Hãy bắt đầu trình diễn nào
Bật đèn lên, lên sân khấu
Không chờ đợi nữa

Đến lượt tôi
Và bạn biết rằng tôi đã sẵn sàng
Đến lượt tôi
Vâng, tôi mạnh mẽ và bền bỉ
Phá vỡ những bức tường ngăn cản và tiến lên
Đã đến thời của tôi
Sẽ tỏa sáng
Sẽ cho bạn thấy
Vì đã đến lượt tôi rồi

Đã đến lượt tôi
Trong tim mình, tôi tin tưởng
Rằng tôi sẽ biết cách
Tôi có thể sống cho những ước mơ của mình
Tôi hiểu và giờ thì tôi biết tôi là ai
Cơ hội của tôi, tôi sẽ nhảy múa
Hát thật sung
Và đã đến lượt tôi rồi

Một, hai,
Nào chúng ta bắt đầu thực hiện
Những điều tôi hằng mong muốn
Ba, bốn
Thực hiện hơn nữa
Mọi thứ mà bạn từng mong muốn
Và chờ đợi


Đến lượt tôi
Và bạn biết rằng tôi đã sẵn sàng
Đến lượt tôi
Vâng, tôi mạnh mẽ và bền bỉ
Phá vỡ những bức tường ngăn cản và tiến lên
Đã đến thời của tôi
Sẽ tỏa sáng
Sẽ cho bạn thấy
Vì đã đến lượt tôi rồi

Đã đến lượt tôi
Trong tim mình, tôi tin tưởng
Rằng tôi sẽ biết cách
Tôi có thể sống cho những ước mơ của mình
Tôi hiểu và giờ thì tôi biết tôi là ai
Cơ hội của tôi, tôi sẽ nhảy múa
Hát thật sung
Và đã đến lượt tôi rồi

 
×
Top Bottom