[Lyrics] If Only - A1

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

I said I'd never leave you
I said that I would never let you down
I needed a chance to prove my love to you
Til' time is through

The promises I gave you
I never meant to see them left untrue
You were my everything, I give my
heart to you - to start anew

And all of the days just pass me by
So I pray, and I'm asking why

All that I ask is one more try
Cos I never wanna say goodbye

If only I listened to my heart
Then maybe we wouldn't be apart
Now all I can dream about is you
And baby that's all I do
If only we two could start anew
I promise I'd never be untrue
Cos all I can dream about is you
And baby that's all I do

You're looking for another
I'm looking for a chance with you again
I guess I never showed you
What you mean to me
Can't you see

Everything I told you
And everything I did I feel was wrong
I didn't know the words I said would
Make you leave, please believe

And all of the days just pass me by
So I pray, and I'm asking why

All that I ask is one more try
Cos I never wanna say goodbye

If only I listened to my heart
Then maybe we wouldn't be apart
Now all I can dream about is you
And baby that's all I do
If only we two could start anew
I promise I never be untrue
Cos all I can dream about is you
And baby that's all I do

If only, if only, if only, all I do
If only, if only, if only, all I do

If only I listened to my heart
Then maybe we wouldn't be apart
Now all I can dream about is you
And baby that's all I do

If only I listened to my heart
Then maybe we wouldn't be apart
Now all I can dream about is you
And baby that's all I do

If only we two could start anew
I promise I'd never be untrue
Cos all I can dream about is you
And baby that's all I do

If only I listened to my heart
Then maybe we wouldn't be apart
Now all I can dream about is you
And baby that's all I do

If only we two could start anew
I promise I never be untrue
Cos all I can dream about is you
And baby that's all I do
Anh từng nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em
Anh từng nói anh sẽ không bao giờ khiến em thất vọng
Anh cần một cơ hội chứng tỏ tình yêu của mình với em
Cho đến lúc tận cùng thời gian

Những câu thề mà anh đã trao em
Anh không bao giờ để chúng thành lời gian dối
Em là mọi thứ của anh, anh trao em trái tim anh - để bắt đầu lại một lần nữa.

Và ngày tháng có trôi qua
Anh nguyện cầu, và anh tự hỏi tại sao

Tất cả những cái anh cầu xin em là cho anh thêm một lần cố gắng
Vì anh không muốn nói lời chia tay.

Giá như anh nghe lời trái tim anh
Thì có lẽ chúng ta đã không chia lìa
Giờ đây những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm
Giá như hai ta có thể bắt đầu lại
Anh hứa sẽ không bao giờ dối lừa nữa
Vì những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm.

Em đang tìm kiếm một ai khác
Anh đang kiếm tìm một cơ hội để được lại bên em
Anh nghĩ anh chưa bao giờ cho em thấy
Em có ý nghĩa đến thế nào với anh
Em không thấy sao em?

Những gì anh nói với em
Và những gì anh đã làm và anh cảm thấy đều sai lầm
Anh không biết rằng những lời mà mình nói sẽ
Làm cho em ra đi, làm ơn hãy tin anh.

Và ngày tháng có trôi qua
Anh nguyện cầu, và anh tự hỏi tại sao

Tất cả những cái anh cầu xin em là cho anh thêm một lần cố gắng
Vì anh không muốn nói lời chia tay.

Giá như anh nghe lời trái tim anh
Thì có lẽ chúng ta đã không chia lìa
Giờ đây những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm
Giá như hai ta có thể bắt đầu lại
Anh hứa sẽ không bao giờ dối lừa nữa
Vì những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm.

Giá như, giá như, giá như, tất cả những gì anh làm
Giá như, giá như, giá như, tất cả những gì anh làm

Giá như anh nghe lời trái tim anh
Thì có lẽ chúng ta đã không chia lìa
Giờ đây những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm

Giá như anh nghe lời trái tim anh
Thì có lẽ chúng ta đã không chia lìa
Giờ đây những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm

Giá như hai ta có thể bắt đầu lại
Anh hứa sẽ không bao giờ dối lừa nữa
Vì những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm.

Giá như anh nghe lời trái tim anh
Thì có lẽ chúng ta đã không chia lìa
Giờ đây những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm

Giá như hai ta có thể bắt đầu lại
Anh hứa sẽ không bao giờ dối lừa nữa
Vì những gì anh mơ chính là em
Và em yêu ơi đó là tất cả những gì anh làm.

 
×
Quay lại
Top