[Lyrics] I Saw Her Standing There - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532(Lennon/McCartney)

[1,2,3,4!]

Well, she was just 17
You know what I mean
And the way she looked was way beyond compare
So how could I dance with another (Ooh)
When I saw her standing there

Well she looked at me, and I, I could see
That before too long I'd fall in love with her
She wouldn't dance with another (Whooh)
When I saw her standing there

Well, my heart went "boom"
When I crossed that room
And I held her hand in mine...

Whoah, we danced through the night
And we held each other tight
And before too long I fell in love with her
Now I'll never dance with another (Whooh)
Since I saw her standing there

Well, my heart went "boom"
When I crossed that room
And I held her hand in mine...

Whoah, we danced through the night
And we held each other tight
And before too long I fell in love with her
Now I'll never dance with another (Whooh)
Since I saw her standing there
(Lennon / mccartney)

[1,2,3,4!]

Ừ, cô ta chỉ mới 17
Bạn hiểu ý tôi mà
Và trông dáng vẻ cô ấy thật khó mà so sánh được
Thế thì làm sao tôi có thể khiêu vũ với ai khác được (Ooh)
Khi tôi thấy cô ta đứng ngay đó

Cô ấy cũng nhìn tôi, và tôi, tôi có thể nhìn thấy
Và chẳng lâu sau tôi đã phải lòng cô ấy
Cô không khiêu vũ với ai khác (Whooh)
Khi tôi thấy cô ta đứng ngay đó

Vâng, tim tôi đã nổ tung
Khi tôi băng ngang qua căn phòng
Và bọn tôi tay trong tay...

Whoah, chúng tôi khiêu vũ suốt đêm
Và chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt
Và chẳng lâu sau tôi đã phải lòng cô ấy
Giờ tôi sẽ không bao giờ khiêu vũ với ai khác (Whooh)
Từ khi tôi thấy cô ấy đứng đó

Vâng, tim tôi đã nổ tung
Khi tôi băng ngang qua căn phòng
Và tôi đỡ cô ấy vào trong vòng tay tôi ...

Whoah, chúng tôi khiêu vũ suốt đêm
Và chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt
Và chẳng lâu sau tôi đã phải lòng cô ấy
Giờ tôi sẽ không bao giờ khiêu vũ với ai khác (Whooh)
Từ khi tôi thấy cô ấy đứng đó

 
×
Quay lại
Top