[Lyrics] I Feel Fine - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Baby's good to me, you know,
She's happy as can be, you know,
She said so.
I'm in love with her and I feel fine.
Baby says she's mine, you know,
She tells me all the time, you know,
She said so.
I'm in love with her and I feel fine.
I'm so glad that she's my little girl.
She's so glad, she's telling all the world
That her baby buys her things, you know.
He buys her diamond rings, you know,
She said so.
She's in love with me and I feel fine, mmm.
Baby says she's mine, you know,
She tells me all the time, you know,
She said so.
I'm in love with her and I feel fine.
I'm so glad that she's my little girl.
She's so glad, she's telling all the world
That her baby buys her things, you know.
He buys her diamond rings, you know,
She said so.
She's in love with me and I feel fine
She's in love with me and I feel fine, mmm.

Bạn biết không, cô ấy thật tốt đối với tôi
Bạn biết không, cô ấy hạnh phúc với tôi,
Cô ấy nói thế
Tôi yêu cô ấy và tôi thấy ổn
Cô ấy nói cô ấy thuộc về tôi, bạn biết không,
Cô ấy nói với tôi suốt ngày, bạn biết không
Cô ấy nói thế.
Tôi yêu cô ấy và tôi thấy ổn
Tôi vui sướng vì cô ấy là của tôi.
Cô ấy vui sướng, cô ấy nói với cả thế giới rằng
Người yêu cô ấy mua săm đủ thứ cho cô, bạn biết không
Anh ta mua cho cô chiếc nhẫn kim cương, bạn biết không,
Cô ấy nói thế.
Cô ấy yêu tôi và tôi thấy ổn
Cô ấy nói cô ấy thuộc về tôi, bạn biết không,
Cô ấy nói với tôi suốt ngày, bạn biết không
Cô ấy nói thế.
Tôi yêu cô ấy và tôi thấy ổn
Tôi vui sướng vì cô ấy là của tôi.
Cô ấy vui sướng, cô ấy nói với cả thế giới rằng
Người yêu cô ấy mua săm đủ thứ cho cô, bạn biết không
Anh ta mua cho cô chiếc nhẫn kim cương, bạn biết không,
Cô ấy nói thế.
Cô ấy yêu tôi và tôi thấy ổn
Cô ấy yêu tôi và tôi thấy ổn.

 

×
Quay lại
Top