[Lyrics] Here, There And Everywhere - The Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
To lead a better life, I need my love to be here,
Here, making each day of the year, changing my life with a wave of her hand

Nobody can deny that theres something there
There, running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be
Someone is speaking, but she doesnt know hes there

I want her everywhere, and if shes beside me I know I need never care,
But to love her is to need her everywhere,
Knowing that love is to share, each one believing that love never dies,
Watching her eyes and hoping Im always there.

I want her everywhere, and if shes beside me I know I need never care,
But to love her is to need her everywhere,
Knowing that love is to share, each one believing that love never dies,
Watching her eyes and hoping Im always there.

I will be there, and everywhere, here, there and everywhere…
Để mở đường cho một cuộc đời tốt đẹp hơn, tôi cần tình yêu của mình ở đây
Ở đây, tạo ra mỗi ngày trong năm, thay đổi cuộc đời tôi với một cái vẫy tay của cô ấy

Không ai có thể phủ nhận rằng có điều gì đó
Ở đó, vuốt tay vào tóc cô ấy, cả hai chúng tôi đang nghĩ điều này mới tuyệt làm sao
Ai đó đang nói, nhưng cô ấy chẳng biết người đó ở đó

Tôi muốn cô ấy ở khắp mọi nơi, và nếu cô ấy bên cạnh tôi, tôi biết tôi chẳng cần phải quan tâm điều gì nữa
Nhưng yêu cô ấy là cần cô ấy mọi nơi, biết rằng tình yêu là sẻ chia, mỗi người đều tin rằng tình yêu không bao giờ chết
Nhìn vào mắt cô ấy và hi vọng tôi sẽ luôn ở đó
[x2]

Tôi sẽ ở đó, và mọi nơi, ở đây, ở kia và mọi nơi...

 
×
Quay lại
Top