[Lyrics] Hero - Mariah Carey

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


There's a hero
If you look inside your heart
You don't have to be afraid
Of what you are
There's an answer
If you reach into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away ...

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you ...

It's a long road
When you face the world alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear ...

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you ...

..............

Lord knows
Dreams are hard to follow
But don't let anyone
Tear them away
Hold on
There will be tomorrow
In time
You'll find the way...

And then a hero comes along
With the strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like hope is gone
Look inside you and be strong
And you'll finally see the truth
That a hero lies in you
....
Có một người anh hùng
Khi bạn cảm nhận trong trái tim mình
Bạn không phải sợ sệt rằng bạn là ai
Bởi luôn có câu trả lời
Nếu bạn huớng vào tâm hồn mình
Và những nỗi muộn phiền bạn từng biết…
Sẽ tan biến …

Và người anh hùng sẽ đến bên cạnh
Sẽ mang tới sức mạnh
Và bạn xua đi những nỗi sợ
Và bạn biết rằng mình còn tồn tại
Vậy khi bạn cảm thấy như hi vọng đã đi khuất rồi
Hãy nhìn vào bên trong và hãy mạnh mẽ lên
Và bạn sẽ thấy đuợc sự thật rằng có một anh hùng bên trong bạn

Nó thật là con đuờng dài thăm thẳm
Nếu bạn nhìn nhận thế giới thật cô đơn
Chẳng ai đưa bàn tay ra để bạn nắm chặt lấy
Ban có thể tìm thấy tình thương
Nếu bạn tìm chúng trong tim mình
Và sự trống rỗng trong bạn sẽ biến mất

Chúa luôn biết rằng
Những giấc mơ thật khó mà đeo đuổi
Nhưng đừng dể cho bất cứ ai xua tan chúng di
Hãy nắm chặt
Sẽ luôn có ngày mai
Trong thời gian nào đó
Bạn sẽ tìm thấy lối đi cho mình


 

×
Quay lại
Top