[Lyrics] Human Ignorance - Leng Tch'e

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532








Human Ignorance

How come that we are such ignorant and
Bigheaded fucks like we own the universe

How can we hate each other so much, how can we hurt each other so much
We think that we are so smart, but that is not true
Are we really that stupid, are we that ignorant
Why the hell are we so fuckin' arrogant

Everyone's a big egoist
Only think about yourself
Caressing your own ego
Searching for your own profit

Why do we crow ouselves as the rulers of the world
While all we do is create our own destruction

I despise you for what you say,
For what you do, for what you are,
For just being alive, for being human
Loài Người Ngu Đần

Sao mà chúng ta lại ngu dữ vậy
Mấy thằng tự kiêu cứ làm như mình bá chủ vũ trụ

Sao lại ghét nhau nhiều dữ vậy, sao lại làm khổ nhau nhiều đến thế
Chúng ta nghĩ mình khôn lắm, nhưng trật lất
Ta thực sự ngu dữ vậy sao, dốt cỡ đó sao
Sao mà chúng ta kiêu căng mất dạy quá vậy

Mọi người ai cũng là thằng ích kỷ "vĩ đại"
Chỉ biết nghĩ tới bản thân mình trước
Chỉ biết nuông chìu cái tôi của mình
Chỉ biết đi kiếm cái lợi cho riêng mình

Sao ta lại đi bô bô cứ như kẻ thống trị thế giới
Trong khi chỉ toàn tự đào hố chôn mình

Ta khinh ngươi vì những gì ngươi nói,
Vì những gì ngươi làm, vì bản chất của ngươi
Vì tại ngươi còn sống, vì ngươi là con người


 
×
Quay lại
Top