[Lyrics] Hold On - Michael Buble

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Didn't they always say we were the lucky ones?
I guess that we were once
Babe, we were once

But luck will leave you cause
It is a faithless friend
And in the end when life has got you down
You've got someone here that you can wrap your arms around

So hold on to me tight
Hold on to me tonight
We are stronger here together
Than we could ever be alone
So hold on to me
Don't you ever let me go

There's a thousand ways for things to fall apart
But it's no one's fault
No it's not my fault

Maybe all the plans we made would not work out
But I have no doubt even though it's hard to see
I've got faith in us and I believe in you and me

So hold on to me tight
Hold on, I promise it'll be alright
Cause it's you and me together
And baby all we've got is time
So hold on to me, hold on to me tonight

There's so many dreams that we have given up
Take a look at all we've got
And with this kind of love
What we've got here is enough

So hold on to me tight
Hold on, I promise it'll be alright
Cause we are stronger here together
Then we could ever be alone
Just hold on to me
Don't you ever let me go
Hold on to me, it's gonna be alright
Hold on to me tonight
They always say we were the lucky ones.
Chẳng phải mọi người luôn nói chúng mình thật may mắn sao?
Anh đoán rằng chúng mình đã từng thế
Cưng ơi, chúng mình đã từng thế.

Nhưng may mắn sẽ rời bỏ em bởi vì
Đó là một người bạn thất tín
Và ở cuối đời khi cuộc đời em xuống dốc
Em có ai đó nơi đây em có thể quàng cánh tay ôm

Vì thế hãy ôm lấy anh thật chặt
Ôm anh đêm nay
Chúng mình mạnh mẽ hơn khi bên nhau
Hơn nữa chúng mình lại có thể được riêng tư
Vì thế hãy ôm anh
Em đừng bao giờ để anh ra đi nhé.

Có hàng nghìn cách khiến cho mọi chuyện đổ vỡ
Nhưng đó chẳng phải là lỗi của một ai
Không, đó cũng chẳng phải lỗi của anh.

Có thể mọi kế hoạch đề ra sẽ không thực hiện được
Nhưng anh không có chút nghi ngờ dù thật khó để thấy
Anh nhận thấy sự chân thành trong chúng ta và anh tin vào anh và em.

Vì thế hãy ôm anh thật chặt
Ôm lấy, anh hứa nó sẽ ổn thôi
Vì anh và em bên nhau
Và cưng ơi, tất cả điều chúng ta có là thời gian
Vì vậy hãy ôm anh, hãy ôm anh đêm nay.

Có thật nhiều giấc mơ chúng mình đã từ bỏ
Hãy nhìm xem tất cả những gì chúng ta đã có
Và với tình yêu thế này
Thì ta đã có đủ rồi

Vì thế hãy ôm lấy anh thật chặt
Ôm lấy, anh hứa điều đó sẽ ổn thôi
Vì chúng mình mạnh mẽ hơn khi bên nhau
Sau đó chúng mình lại có thể được riêng tư
Hãy chỉ ôm lấy anh
Em đừng bao giờ để anh ra đi nhé.
Ôm lấy anh, điều đó sẽ ổn thôi
Ôm lấy anh đêm nay
Mọi người luôn nói chúng ta đã thật may mắn.

 

×
Quay lại
Top