[Lyrics] Hold Me Tight - Beatles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
It feels so right now
hold me tight,
Tell me I'm the only one,
And then I might,
Never be the lonely one.
So hold me tight, to-night, to-night,
It's you, You you you - oo-oo - oo-oo.

Hold me tight,
Let me go on loving you,
To-night to-night,
Making love to only you,
So hold me tight, to-night, to-night,
It's you, You you you - oo-oo - oo-oo.

Don't know what it means to hold you tight,
Being here alone tonight with you,
It feels so right now, feels so right now.
Hold me tight,
Tell me I'm the only one,
And then I might,
Never be the only one,
So hold me tight, to-night, to-night,
It's you, You you you - oo-oo - oo-oo.

Don't know what it means to hold you tight,
Being here alone tonight with you,
It feels so right now, feels so right now.
Hold me tight, Let me go on loving you,
To-night, to-night,
Making love to only you,
So hold me tight, to-night, to-night,
It's you, You you you - oo-oo - oo-oo.
Bây giờ cảm thấy thật là ổn
Hãy ghì tôi chặt vào lòng
Hãy nói rằng tôi là người duy nhất
Và sau đó tôi có thể
Không bao giờ là 1 người cô đơn nữa
Hãy ghì tôi vào lòng thật chặt, đêm nay, đêm nay
Đó chính là em, em, em ........

Hãy ghì tôi chặt vào lòng
Hãy để cho tình yêu của tôi dành cho em được thăng hoa
Đêm nay, đêm nay
Tình yêu chỉ dành riêng cho em
Hãy ghì tôi vào lòng thật chặt, đêm nay, đêm nay
Đó chính là em, em, em ........

Không biết gì hết, nghĩa là ôm em thật chặt
Nghĩa là 1 mình với em đêm nay tại nơi này
Bây giờ cảm thấy thật là ổn, thật là ổn
Hãy ghì tôi chặt vào lòng
Hãy nói rằng tôi là người duy nhất
Và sau đó tôi có thể
Không bao giờ là 1 người cô đơn nữa
Hãy ghì tôi vào lòng thật chặt, đêm nay, đêm nay
Đó chính là em, em, em ........

Không biết gì hết, nghĩa là ôm em thật chặt
Nghĩa là 1 mình với em đêm nay tại nơi này
Bây giờ cảm thấy thật là ổn, thật là ổn
Hãy ghì tôi chặt vào lòng
Hãy để cho tình yêu của tôi dành cho em được thăng hoa
Đêm nay, đêm nay
Tình yêu chỉ dành riêng cho em
Hãy ghì tôi vào lòng thật chặt, đêm nay, đêm nay
Đó chính là em, em, em ........


 

×
Quay lại
Top