[Lyrics] Hold U Tonight - Claude Kelly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
There's something missin'
There in your eyes
That's all I need to
Know something ain't right
Your heart just ain't with me
Baby you can't deny
That we've become perfect strangers
So I know, know it's the end
End of our love
End of a friend
But before you go
Tell me would you mind
Giving me one, one more night


Can I hold you tonight?
(Hold you tonight) x3
One last time
Before the fire goes out
And this love dies
Can I hold you tonight?
One last time
Can I hold you tonight?


Claimed you'd be here forever
But that's not what you meant
Some things are better left unsaid
Cuz I knew this one's comin'
I had the feeling
Cuz the last time we spoke, I felt your heart drifting
So I know, know it's the end
End of our love
End of a friend
But before you go
Tell me would you mind
Giving me one, one more night


Can I hold you tonight?
(Hold you tonight) x3
One last time
Before the fire goes out
And this love dies
Hold you tonight
One last time
Can I hold you tonight?


(And) If you ever loved me,
You'll give me these last few moments, baby
Let me hold you tonight
Hold you tonight…
One last time
Before the fire goes out
And this love dies
Hold you tonight…
Let me hold you tonight…
Trong đôi mắt em,
Đã mất đi cái gì đó
Đó là tất cả những gì anh cần để
Biết có gì đó không ổn.
Con tim em không còn bên anh
Em yêu, em không thể phủ nhận
Rằng đôi ta đã trở thành người lạ mặt quá hoàn hảo
Vì anh biết, biết đây là kết thúc
Kết thúc cuộc tình chúng mình
Kết thúc một tình bạn
Nhưng trước khi em ra đi
Hãy nói anh biết em có thể
Trao cho anh thêm một, thêm một đêm nữa không?


Đêm nay anh có thể ôm em không?
(Đêm nay anh sẽ ôm em)X3
Một lần sau cuối
Trước khi ngọn lửa phai tàn
Và tình yêu này lụi tàn
Đêm nay anh có thể ôm em không?
Một lần sau cuối
Đêm nay anh có thể ôm em không?


Thỉnh cầu em sẽ ở lại nơi đây mãi mãi
Thế nhưng đó chẳng ý nghĩa gì với em
Nhiều điều tốt hơn không nên nói ra
Vì anh biết một điều đang đến gần
Anh đã cảm thấy nó
Vì lần cuối ta chuyện trò, anh cảm thấy con tim em đang phai nhạt
Vì anh biết, biết đây là đoạn cuối
Kết thúc cuộc tình chúng mình
Kết thúc đi một tình bạn
Nhưng trước khi em ra đi
Hãy nói anh biết em có thể
Trao cho anh thêm một, thêm một đêm nữa không?


Đêm nay anh có thể ôm em không?
(Đêm nay anh sẽ ôm em)X3
Một lần sau cuối
Trước khi ngọn lửa phai tàn
Và tình yêu này lụi tàn
Đêm nay anh có thể ôm em không?
Một lần sau cuối
Đêm nay anh có thể ôm em không?


(Và) Nếu em từng yêu anh
Em sẽ trao anh chút phút giây phút cùng, em yêu
Đêm nay hãy để anh ôm em
Một lần sau cuối
Trước khi ngọn lửa phai tàn
Và tình yêu này lụi tàn
Đêm nay anh có thể ôm em không?
Một lần sau cuối
Đêm nay anh có thể ôm em không?

 
×
Quay lại
Top