[Lyrics] Hold On ( Hit ) - Korn

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hold On

The perversion, this distortion
came so swiftly
Kept the core from this day forward
we'll be drifting

No direction, no affection
Watch the soul dive
You're dissected, resurrected
still don't know why
This illness is like a monster that is
eating us alive

Hold on, be strong
So right, so wrong
With all of our senses
All of our defenses
Hold on, be strong

New arrival, our survival
still not certain
What's a virtue, where do you go to
when you're hurting?

It's a weakness, it's a sickness
in the gene pool
Show no mercy, people here say
"Kill the damned fool"
This illness is like a monster that is
eating us alive

Hold on, be strong
So right, so wrong
With all of our senses
All of our defenses
Hold on, be strong

My
Soul
Blood
Run

Don't ever let me go, no
Don't ever let me go, no
Never never let you go, no
I'll never let you go, no
Giữ lấy

Sự xuyên tạc gây nên sự hiểu sai
điều này đã đến quá nhanh
Để dành những tốt đẹp ngày hôm nay cho mai sau
Ta như bị sai lệch

Không dính dáng sẽ không có tác động nào
Hãy nhìn xem tâm hồn mải mê
Em đào bới lại trong quá khứ
Nhưng vẫn không hiểu tại sao
Sự yếu đuối như con quái vật
GẶm nhấm dần sự hồi sinh của chúngta

hãy giữ lấy để thêm mạnh mẽ
Điều gì đúng, điều gì sai
Khi không còn trong sự cảm nhận
Không còn trong sự chống trả
hãy vững vàng để thêm mạnh mẽ

Sự mới đến, sự hồi sinh
Dù rằng không thể chắc
Thủy chung là gì, khi em đã đi khỏi
Rồi khi em đang bị tổn thương ?

Đó là ốm yếu, đó là bệnh tật
trong sự tổng hợp gen
Chẳng có tiếc thương, người ta nói rằng
"Kill chít mie nó đi, cí đồ ngu" -*
Sự yếu đuối như con quái vật
Gặm nhấm dần sự hồi sinh của chúngta

hãy giữ lấy để thêm mạnh mẽ
Điều gì đúng, điều gì sai
Khi không còn trong sự cảm nhận
Không còn trong sự chống trả
hãy vững vàng để thêm mạnh mẽ

(*)Tâm
tôi
rỉ
máu

Đừng để tôi đi, đừng
Đừng để tôi đi, đừng
không bao giờ khiến em phải đi, không đâu
Tôi sẽ chẳng để em đi đâu, không


 
×
Quay lại
Top