[Lyrics] Hold On - B*Witched

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Hold on

Youve always been a tough girl
But you feel you're about to break.
You're feeling stuck and out of luck
Watching your dreams all slip away.
You've been working mornings in the kitchen
and nights at the corner store.

As your life flies by you wonder why
And you know that there's gotta be something more.

[Chorus]
Hold On
But don't hold too tight
let go its gonna be alright
Don't run away from what your heart is saying
Ohh Be strong
Face what you're afraid of
Come on
Show them what you're made of
I know its hard when your hope is gone
But you gotta keep holding on.

[Verse 2]
You hear a voice thats calling
And its telling you to make a change.
It's time to fly
And say goodbye
And move on to a better place
You know you gotta take the first step
To get where you wanna be

Just get on track and don't look back
Cause its the only way you're gonna be free.

[Chorus]
Hold On
But don't hold too tight
let go its gonna be alright
Don't run away from what your heart is saying
Ohh Be strong
Face what you're afraid of
Come on
Show them what you're made of
I know its hard when your hope is gone
But you gotta keep holding on.

Hold On
Your gonna make it
Yor gonna be stronger
Hold On
Hang in there baby
Just a little bit longer
Hold On
There your gonna be fine
Dont give up
Be strong
When the going gets tough
You gotta Hold On
Hold On

[Chorus X 2]

Yeahhhhh
Hold On
Hold On
Hold On

Hãy giữ lấy

Bạn luôn là một cô gái bền bỉ
Nhưng bạn cảm thấy bạn đang dừng lại
Bạn thấy mình bế tăc và mất đi sự may mắn
Nhìn giấc mơ của bạn trựot đi mất
Bạn luôn làm việc tại nhà bếp vào buổi sáng
Và buổi đêm tại góc cửa hàng

Như cuộc sống của bạn trôi đi mà bạn tự hỏi vì sao
Và bạn biết nó phải là một điều gì đó hơn thế nữa

{Chorus}
Hãy giữ lấy
Nhưng đừng giữ quá chặt
Cố lên và mọi chuyện sẽ ổn thôi
Đừng chạy trốn những gì trái tim bạn mách bảo
ohh hãy mạnh mẽ
Khuôn mặt bạn đang sợ hãi đấy
Tiến lên
Hãy cho mọi người thấy những gì bạn đã làm
Tôi biết thật khó khi hi vọng của bạn tan biến
Nhưng bạn vẫn phải giữ lấy

Bạn nghe thấy tiếng gọi
Và nó bảo bạn tạo nên một sự thay đổi
Giờ là lúc bay đi
Và hãy nói tạm biệt
Và chuyển tới một nơi tốt hơn
Bạn biết bạn phải làm từ bước đầu tiên
Để tới nơi mà bạn muốn
Chỉ tiến bước và đừng nhìn lại
Bởi vì đó là con đường duy nhất dẫn bạn tới sự tự do

Hãy giữ lấy
Nhưng đừng giữ quá chặt
Cố lên và mọi chuyện sẽ ổn thôi
Đừng chạy trốn những gì trái tim bạn mách bảo
ohh hãy mạnh mẽ
Khuôn mặt bạn đang sợ hãi đấy
Tiến lên
Hãy cho mọi người thấy những gì bạn đã làm
Tôi biết thật khó khi hi vọng của bạn tan biến
Nhưng bạn vẫn phải giữ lấy

Hãy giữ lấy
Bạn sẽ tạo nên nó
Bạn sẽ mạnh mẽ hơn
Hãy giữ lấy
Đừng gục ngã, cô bé
Chỉ hơi dài một chút thôi
Hãy giữ lấy
Bạn sẽ ổn thôi
Đừng bỏ cuộc
Mạnh mẽ lên
Khi mọi chuyện trở nên khó khăn
Bạn phải giữ lấy
Hãy giữ lấy 

×
Quay lại
Top