[Lyrics] Henoglobin Highway - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Just the two of us,
In an esophagus,
It's time to get this mission rolling,
I don't wanna make a fuss,
But that was pancreas,
Slow down before we reach the colon,
On the Hemoglobin Highway,
In a mini submarine (mini submarine),
If you're going my way,
You'll see what I mean,
Take a left at the spleen!
Chỉ 2 chúng ta
Trong thực quản
Đến lúc làm nhiệm vụ 'lăn nách' rồi
Tôi không muốn làm om sòm
Nhưng đây là tuyến tụy
Đi chậm lại trước khi tiến tới tá tràng nhá
Trên con đường hemoglobin
Trên một chiếc tàu ngầm nhỏ
Nếu bạn theo tôi
Bạn sẽ hiểu tôi nói gì
Rẽ trái đến lá lách nào!

 
×
Quay lại
Top