[Lyrics] Destroyed Dream - Phineas & Ferb OST

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Baljeet:
From the mountains of the Himalayas
To the valleys of Kashmir
My forefather and their forefathers
Knew one thing very clear
That to be a great success in life
You have to make the grade
But if I cannot build a prototype
My dreams will be pureed
PUREED, PUREED

Phineas:
I know what we're going to do today
Ferb and I are on the case
We'll help you build your prototype
You won't be a disgrace

Baljeet:
Good!
With your mechanical inclinations
And my scientific expertise
We are a team that cannot be beaten


Phineas:
Wait! Something just occurred to me;
Where's Perry? Where's Perry?
Baljeet:
Từ đỉnh núi Himalayas
Đến thung lũng Kashmir
Cha ông tôi và cha ông họ
Biết rất rõ một điều
Để đạt được thành công lớn trong cuộc đời
Bạn phải đạt điểm cao
Nhưng nếu tôi không thể dựng được một nguyên mẫu
Giấc mơ của tôi sẽ bị nghiền nát
Nghiền nát, nghiền nát.

Tớ biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi
Ferb và tớ đang trong trường hợp này
Chúng tớ sẽ giúp cậu xây dựng một nguyên mẫu
Cậu sẽ không xấu hổ.

Tuyệt lắm!
Với khuynh hướng máy móc của cậu
Và chuyên môn khoa học của tớ
Chúng ta là một đội không đánh bại!

Phineas:
Chờ đã! Có gì đó nảy ra trong tớ
Perry, Perry đâu?

 
×
Top Bottom