[Lyrics] You Rock My World - Michael Jackson

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ho...oh...

My life will never be the same
‘Cause girl, you came and changed
The way I walk
The way I talk

I cannot explain the things I feel for you
But girl, you know it’s true
Stay with me, fulfill my dreams
And I’ll be all you’ll need

Oh, oh, oh, oh, ooh, it feels so right (Girl)
I’ve searched for the perfect love all my life (All my
life)
Oh, oh, oh, oh, ooh, it feels like I (Like I)
Have finally found her perfect love is mine (See, I
finally found, come on, girl)

You rocked my world, you know you did
And everything I’m gonna give (You rocked my world)
And there ain’t nothing we could find
Someone like you to call mine (You rocked my world)

You rocked my world, you know you did (Girl)
And everything I’m gonna give (I want you, girl)
And there ain’t nothing we could find
Someone like you to call mine

In time I knew that love would bring
This happiness to me
I tried to keep my sanity
I waited patiently

Girl, you know it seems
My life is fully complete
Our love is true because of you
You’re doin’ what you do

Oh, oh, oh, oh, who’d think that I (Oh)
Have finally found the perfect love I searched for all
my life (Searched for all my life)
Oh, oh, oh, oh, who’d think I’d find
(Whoa...oh...oh...)
Such a perfect love that’s so right (Whoa, girl)

You rocked my world, you know you did (Come on, come
on, come on, come on)
And everything I’m gonna give
And there ain’t nothing we could find (Girl)
Someone like you to call mine (You rocked my world)

You rocked my world (You rocked my world), you know
you did
And everything I’m gonna give (Girl, girl, girl)
And there ain’t nothing we could find
Someone like you to call mine (Girl) (X2)

Girl, I know that this is love
I felt the magic all in the air
And girl, I’ll never get enough
That’s why I always have to have you here, hoo

You rocked my world (You rocked my world), you know
you did
And everything I’m gonna give (Look what you did to
me, baby, yeah)
And there ain’t nothing (Yeah, yeah) we could find
Someone like you to call mine (You rocked my world)

You rocked my world, you know you did (Know you did,
baby)
And everything I’m gonna give (‘Cause you rocked my
world)
And there ain’t nothing we could find (Hoo, hoo)
Someone like you to call mine

(You rocked my world)
You rocked my world, you know you did
(The way you talk to me, the way you’re lovin’ me)
(The way you give it to me)

You rocked my world, you know you did
(Give it to me)
(Yeah, yeah, yeah...yeah...ooh)
You rocked my world (You rocked my world), you know
you did
(You rocked my world, you rocked my world)

(Come on, girl) You rocked my world (Come on, girl),
you know you did
(Baby, baby, baby)
And everything I’m gonna give
And there ain’t nothing we could find
Someone like you to call mine

You rocked my world, you know you did
And everything I’m gonna give
And there ain’t nothing we could find
Someone like you to call mine
Ho...oh...

Cuộc sống của anh sẽ chẳng bao giờ giống như thế nữa
Bởi vì em yêu à, em đã đến và thay đổi nó
Cách anh bước đi
Cách anh nói chuyện

Anh không thể giải thích được những gì anh cảm nhận về em
Nhưng em yêu, em biết đó là sự thật
Hãy ở lại bên anh, lấp đầy những giấc mơ của anh
Và anh sẽ là tất cả những gì em cần

Oh, oh, oh, oh, ooh, nó thật là có lí đó em yêu
Anh đã mãi tìm tình yêu hoàn hảo suốt cuộc đời anh (cả đời)
Oh, oh, oh, ooh, nó thật giống như anh mong muốn (giống anh)
Cuối cùng anh đã tìm thấy cô ấy, tình yêu hoàn hảo của anh(thấy chứ, anh tìm được rồi, đến đây nào em)

Em làm điên đảo thế giới của anh, em biết em đã làm thế mà
Và mọi thứ anh sẽ cho đi (em làm điên đảo thế giới của anh)
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá
Có ai đó như em đang thúc giục anh (em là điên đảo thế giới anh)

Em làm điên đảo thế giới của anh, em biết em đã làm thế mà
Và mọi thứ anh sẽ cho đi (anh muốn có em. em yêu)
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá
Có ai đó như em đang thúc giục anh

Đúng lúc anh biết rằng tình yêu sẽ mang đến cho anh hạnh phúc
Anh cố gắng giữ tỉnh táo
Và chờ đợi một cách kiên nhẫn

Em à, em biết dường như
Cuộc sống anh đã hoàn thiện
Tình yêu chúng ta thật chân thành vì em
Em đang làm những điều đó

Oh, oh, oh,oh, có ai nghĩ được rằng
Anh đã tìm thấy một tình yêu hoàn hảo của đời mình(tìm cả đời)
Oh, ai nghĩ được anh đã tìm thấy một tinh yêu hoàn hảo thực sự(whoa, em yêu)

Em làm điên đảo thế giới anh, em biết em đã làm thế mà(đến đây, đén đây nào)
Và mọi thứ anh sẽ cho đi
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá(em yêu)
Có ai đó như em đang thúc giục anh (em làm điên đảo thế giới của anh)

Em làm điên đảo thế giới anh, (Em làm điên đảo thế giới anh) em biết em đã làm thế mà
Và mọi thứ anh sẽ cho đi (em yêu à)
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá
Có ai đó như em đang thúc giục anh (X2)

Em ơi, anh biết rằng đó chính là tình yêu
Anh cảm thấy cả sự kì diệu trong không trung
Và em à, anh sẽ chẳng bao giờ có đủ
Đó chính là lí do anh luôn cần có em bên cạnh anh

Em làm điên đảo thế giới anh, (Em làm điên đảo thế giới anh) em biết em đã làm thế mà
Và mọi thứ anh sẽ cho đi (hãy nhìn xem em đã làm gì anh kìa)
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá
Có ai đó như em đang thúc giục anh (em đã làm điên đảo thế giới anh)

Em làm điên đảo thế giới anh, (Em biết em đã làm thế) em biết em đã làm thế mà
Và mọi thứ anh sẽ cho đi (vì em đã đảo lộn thế giới của anh)
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá
Có ai đó như em đang thúc giục anh

Em làm điên đảo thế giới anh
Em làm điên đảo thế giới anh, em biết em đã đảo lộn nó
(cái cách em nói chuyện với anh, cái cách em yêu anh)
(cả cái cách em dâng tặng tình yêu cho anh)

Em làm điên đảo thế giới anh, em biết em đã làm thế
(em dâng tặng tình yêu cho anh)
x2

Đến đây nào em ơi, em làm điên đảo thế giới anh, em biết em đã làm thế mà
Và mọi thứ anh sẽ cho đi
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá
Có ai đó như em đang thúc giục anh

Em làm điên đảo thế giới anh, em biết em đã làm thế mà
Và mọi thứ anh sẽ cho đi
Và không có thứ gì chúng ta không thể khám phá
Có ai đó như em đang thúc giục anh


 
×
Quay lại
Top