[Lyrics] Heart Of Gold - Neil Young

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
I want to live,
I want to give
I've been a miner
for a heart of gold.
It's these expressions
I never give
That keep me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
Keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.

I've been to Hollywood
I've been to Redwood
I crossed the ocean
for a heart of gold
I've been in my mind,
it's such a fine line
That keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.
Keeps me searching
for a heart of gold
And I'm getting old.

Keep me searching
for a heart of gold
You keep me searching
for a heart of gold
And I'm growing old.
I've been a miner
for a heart of gold.
Tôi muốn sống
Tôi muốn trao tặng
Tôi đã là một người đào bới
Tìm kiếm một trái tim vàng
Những thể hiện này
Tôi chưa bao giờ tỏ bày
Cứ làm cho tôi mãi tìm kiếm
Một trái tim bằng vàng
Và tôi đang già cỗi đi
Vẫn cứ làm tôi tìm kiếm
Một trái tim bằng vàng
Và tôi ngày một già đi

Tôi đã đến Hollywood
Tôi đã đến Redwood
Tôi đã vượt đại dương
Tìm kiếm một trái tim vàng
Tôi đã chìm đắm trong những suy nghĩ của mình
Đó là một lời nói tốt đẹp
Cứ làm tôi phải kiếm tìm
Một trái tim vàng
Và tôi đang già cỗi đi
Vẫn cứ làm tôi tìm kiếm
Một trái tim bằng vàng
Và tôi ngày một già đi

Cứ làm tôi mãi kiếm tìm
Một trái tim bằng vàng
Em làm tôi phải tìm kiếm
Một trái tim bằng vàng
Và tôi đang già cỗi đi
Tôi mãi là một người đào bới
Tìm kiếm một trái tim vàng

 
×
Quay lại
Top