[Lyrics] One Of These Nights - Eagles

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
"One Of These Nights"

One of these nights
One of these crazy old nights
We're gonna find out
Pretty mama
What turns on your lights
The full moon is calling
The fever is high
And the wicked wind whispers
And moans

You got your demons
You got desires
Well, I got a few of my own

Oo, someone to be kind to in
Between the dark and the light
Oo, coming right behind you
Swear I'm gonna find you
One of these nights

One of these dreams
One of these lost and lonely dreams
We're gonna find one
One that really screams

I've been searching for the daughter
Of the devil himself
I've been searching for an angel in white
I've been waiting for a woman who's a little
Of both
And I can feel her but she's nowhere
In sight

Oo, loneliness will blind you
In between the wrong and the right
Oo, coming right behind you
Swear I'm gonna find you
One of these nights

One of these nights
In between the dark and the light
Coming right behind you
Swear I'm gonna find you
Get 'ya baby one of these nights
One of these nights
One of these nights
I can feel it
I can feel it
One of these nights
Coming right behind you
Swear I'm gonna find you now
One of these nights..[etc.]
1 trong số những đêm này
Một trong số những đêm già đãng trí này
Chúng tôi Sẽ tìm ra
mama đẹp
cái gì đã bật lên những ánh sáng của bạn
trăng rằm đang gọi
sốt cao
Và cơn gió xấu thì thầm
than vãn

bạn có những con quỷ của bạn
Bạn có những sự ao ước
tốt! tôi cũng có vài cái của tôi

Oo, người nào đó để lại cách thức
giữa bóng tối và ánh sáng
Oo, đạt đến ngay sau bạn
nguyền rủa, tôi sẽ tìm thấy bạn
1 trong số những đêm này

1 trong số những giấc mơ này
Một trong số những giấc mơ bị mất và cô đơn này
chúng tôi sẽ tìm thấy 1
1 trong số những đêm này

Tôi Tìm kiếm con gái
của chính con quỷ
Tôi Tìm kiếm một thiên thần màu trắng
Tôi Đợi một người phụ nữ, ai một ít
của cả hai
Và Tôi có thể cảm thấy cô ấy Nhưng Cô ấy Là hư không
Trong tầm nhìn

Oo, cảnh cô đơn sẽ làm mù bạn
giữa sự phạm pháp và lẽ phải
Oo, đạt đến ngay đằng sau bạn
nguyền rủa, tôi sẽ tìm thấy bạn
1 trong số những đêm này

1 trong số những đêm này
giữa bóng tối và ánh sáng
đạt đến ngay đằng sau bạn
nguyền rủa, tôi sẽ tìm thấy bạn
Có em một trong số những đêm này
một trong số những đêm này
một trong số những đêm này
tôi có thể cảm thấy nó
tôi có thể cảm thấy nó
một trong số những đêm này
đạt đến ngay đằng sau bạn
nguyền rủa, tôi sẽ tìm thấy bạn
1 trong số những đêm này

 
×
Quay lại
Top