[Lyrics] Hasta La Vista (OST Camp Rock) - Various Artists

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Yeah
It's Your boy Barron
Yo
And the place to be
It's crazy
Come rock with me!

Couldn't wait to leave,
But now I hate to go
Last day of camp,
Packing my bags slow

Made so many friends,
Why does it have to end
In the end it's a win,
Because we grown so close together

Remember when we first met,
First day
Figured this would be no fun,
No way
And now it's time to leave, (leave)
But now we wanna stay, (stay, stay, stay, stay)
Oh!

Hasta la vista
I'm gonna say goodbye to you
Whatever happens I'll be cool with you
Wanna give me your number I'll call ya
Promise I won't forget ya
Hasta la vista
We'll all be going seperate ways
Say everything you didn't say
This is your moment, before you go
Come on now get up and show them

Keep doing your thing, thing, thing
Keep doing your thing, thing, thing
(And I'm gonna do my thing)

There's so much inside of me
There's so much more I just want to be
All the things I've seen, obviously I'm inspired
Got love for all the friendships I've acquired

Everybody put a hand up, put a hand up, hey, hey, hey Everybody put a hand up, put a hand up and say hey, hey, hey

Hasta la vista
I'm gonna say goodbye to you
Whatever happens I'll be cool with you
Wanna give me your number I'll call ya
Promise I won't forget ya
Hasta la vista
We'll all be going seperate ways
Say everything you didn't say
This is your moment, before you go
Come on now get up and show them

Keep doing your thing, thing, thing
Keep doing your thing, thing, thing
Keep doing your thing, thing, thing
Keep doing your thing, thing, thing

H-A-S-T-A
(La Vista)
H-A-S-T-A
(La Vista)

Hasta la vista
I'm gonna say goodbye to you
Whatever happens I'll be cool with you
Wanna give me your number I'll call ya
Promise I won't forget ya
Hasta la vista
We'll all be going seperate ways
Say everything you didn't say
This is your moment, before you go
Come on now get up and show them

H-A-S-T-A
(La Vista)
H-A-S-T-A
(La Vista)
Yeah
Đó là chàng trai của bạn, Barron
Yo
Và nó chính là nơi ấy
Thật điên rồ
Đến đây và chơi rock với tôi!

Không thể chờ đến ngày rời khỏi đây,
Nhưng giờ tôi ghét phải đi
Ngày cuối cùng ở trong trại hè,
Thu dọn đồ vào túi của tôi thật chậm

Kết được rất nhiều bạn
Tại sao nó phải kết thúc
Trong sự kết thúc là chiến thắng,
Vì chúng ta lớn lên rất thân cùng nhau

Nhớ lại khi chúng ta mới gặp mặt
Ngày đầu tiên
Nghĩ rằng thế giới này không còn vui vẻ nữa,
Không thể nào
Và bây giờ đã là thời điểm phải rời xa (rời xa)
Nhưng bây giờ chúng tôi lại muốn ở lại (ở lại, ở lại, ở lại, ở lại)
Oh!

Hasta la vista
Tôi phải nói lời tạm biệt với bạn rồi
Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ đối tốt với bạn
Muốn cho tôi số điện thoại để tôi có thể gọi cho bạn
Hứa rằng tôi sẽ không quên bạn
Hasta la vista
Tất cả chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau
Nói tất cả những gì bạn chưa nói đi
Đây là thời gian thích hợp, trước khi bạn đi mất
Lại đây và nói hết ra

Tiếp tục làm việc, làm việc, làm việc của bạn
Tiếp tục làm việc, làm việc, làm việc của bạn
(Và tôi sẽ làm việc của tôi)

Có rất nhiều thứ bên trong tôi
Có rất nhiều thứ tôi muốn trở thành
Mọi thứ tôi đã từng thấy, rõ ràng là tôi hào hứng
Có được sự yêu mến ở tất cả các bạn tôi đã từng có

Mọi người hãy giơ tay lên, giơ tay lên, hey, hey, hey
Mọi người hãy giơ tay lên, giơ tay lên và nói hey, hey, hey

Hasta la vista
Tôi phải nói lời tạm biệt với bạn rồi
Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ đối tốt với bạn
Muốn cho tôi số điện thoại để tôi có thể gọi cho bạn
Hứa rằng tôi sẽ không quên bạn
Hasta la vista
Tất cả chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau
Nói tất cả những gì bạn chưa nói đi
Đây là thời gian thích hợp, trước khi bạn đi mất
Lại đây và nói hết ra

Tiếp tục làm việc, làm việc, làm việc của bạn
Tiếp tục làm việc, làm việc, làm việc của bạn
Tiếp tục làm việc, làm việc, làm việc của bạn
Tiếp tục làm việc, làm việc, làm việc của bạn

H-A-S-T-A
(La Vista)
H-A-S-T-A
(La Vista)

Hasta la vista
Tôi phải nói lời tạm biệt với bạn rồi
Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ đối tốt với bạn
Muốn cho tôi số điện thoại để tôi có thể gọi cho bạn
Hứa rằng tôi sẽ không quên bạn
Hasta la vista
Tất cả chúng ta sẽ đi trên những con đường khác nhau
Nói tất cả những gì bạn chưa nói đi
Đây là thời gian thích hợp, trước khi bạn đi mất
Lại đây và nói hết ra


H-A-S-T-A
(La Vista)
H-A-S-T-A
(La Vista)
 
×
Quay lại
Top